130 op tientallen snelwegen1138x

Binnenkort kan er op tientallen trajecten al flink doorgereden worden. Binnen vijf maanden wordt de maximumsnelheid op acht snelwegen al verhoogd naar 130.

Zo kan vanaf de zomer op delen van de A17, A32, A37 en A58 de hele dag met 130 gekoerst worden. De plannen van Schultz van Haegen (Infrastructuur) gaan daarmee veel verder dan uit een eerder uitgelekt concept zou blijken. Daarin werd alleen gemeld dat er 130 gereden mag worden op delen van de A2, A6, A7 en A16.

Kansrijk

Uit de definitieve plannen, in bezit van De Telegraaf, blijkt dat de nieuwe maximumnorm ’kansrijk’ is voor de meeste snelwegen buiten de Randstad. „We gaan echt niet alleen op de Afsluitdijk 130 rijden”, zegt de VVD-bewindsvrouw. „Ik wil ervoor zorgen dat deze kabinetsperiode minimaal op een derde van de A-wegen 130 ingevoerd kan worden. Waar het kan gaat het gebeuren.”

Ook van 100 naar 120 km

Naast de acht snelwegen waarop spoedig plankgas gegeven kan worden, wil Schultz van Haegen op de rest van het wegennet ook vaart maken. „Het gaat mij om doorrijden, dus waar op zo veel plekken nu maar 100 kan worden gereden moeten we kijken of we ten minste naar de 120 toe kunnen”, aldus de bewindsvrouw.

Ze heeft een list verzonnen om de automobilist een lange wachttijd te besparen, die de noodzakelijke wetswijziging normaal gesproken zou kosten. Door de 130-wegen tot experimenten uit te roepen, kunnen de huidige snelheidsregels dit voorjaar al omzeild worden.

De verhoging van de maximumsnelheid vindt grotendeels buiten de Randstad plaats. „Daarbinnen lopen we sneller tegen de milieunormen aan, vanwege het drukke verkeer overdag”, verklaart de minister

Bron:  telegraaf

Melder: 52 procent slachtoffer

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram