Aantal ongelukken in 30 km zones gestegen2156x

Het aantal ernstige ongelukken in 30kilometerzones is de laatste vijf jaar toegenomen.

In 2002 vonden er 979 ongelukken plaats op woonerven, in 2007 stond de teller op 1398. Ook het aantal doden bij dergelijke ongelukken nam toe: van twintig in 2002 naar 39 in 2007.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft zaterdag een bericht daarover in het Nederlands Dagblad bevestigd.

Verkeersdrempels

De 30-kilometerzones werden in 2002 in het leven geroepen om het verkeer veiliger te maken.

Maar omdat gemeentes veelal hebben nagelaten de zones te voorzien van verkeersdrempels of andere aanpassingen, rijden automobilisten in de gebieden nog steeds te hard en veroorzaken ze daardoor ongelukken.

Bord

''Het neerzetten van alleen een bord is duidelijk niet voldoende'', stelt de stichting. ''Gemeentes zullen de nodige infrastructurele aanpassingen moeten doen om woonerven effectief veiliger te krijgen.''

Stapvoets

Volgens de onderzoekers is de verkeersdrempel nog steeds de meest effectieve manier om automobilisten te dwingen tot stapvoets rijden in een woongebied.

Een drempel leidt tot 40 procent snelheidsreductie; een bord met '30-kilometerzone' erop tot slechts 3 procent.

Onderzoek

De conclusies van de SWOV maken onderdeel uit van een groot onderzoek naar de veiligheid in 30-kilometerzones.

De resultaten daarvan worden in de loop van het jaar verwacht. Deze zullen dan ook worden aangeboden aan de wegbeheerders, waaronder gemeenten.

Bron:  nu.nl

Melder: Mr. Bean

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram