Aantal snelheidsboetes per regio. Tijd voor een analyse!x

Op deze site staat het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen in 2002 per politieregio aangegeven. Dat het KLPD de meeste bonnen van alle korpsen heeft uitgeschreven mag geen verrassing zijn, dat 99% van die bonnen op de snelweg is gescoord al evenmin. Die zevenduizend bonnen 'buiten bebouwde kom' zijn waarschijnlijk bijna allemaal gescoord op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch en incidenteel een KLPD-surveillance op een provinciale weg.

Het feit dat het korps Amsterdam-Amstelland meer dan 300.000 snelheidsbonnen uitdeelt waarvan meer dan de helft op de snelweg (56 %) is geen vreemd geheel als er dag in dag uit door dit korps twee Multanova's langs de A10 en her en der nog het beruchte aanhangwagentje worden opgesteld.

Des te vreemder vind ikzelf de 542.000 snelheidsbonnen die de regio Rotterdam-Rijnmond heeft gescoord. Dit is bijna de helft van het aantal KLPD-bonnen voor snelheid! Het merendeel van deze bonnen (69%) is bovendien binnen de bebouwde kom uitgeschreven! We wisten dat er wat grote Peugeots en Nissans actief waren daar maar van dik een half miljoen snelheidsovertredingen schrik zelfs ik. Voor de regio Utrecht met 313.000 bonnen geldt eigenlijk dezelfde vreemde constatering. Je zou bijna het idee krijgen dat Rotterdammers en Utrechters niet weten hoe een lussenpaal er uit ziet.

Dan de laagvliegers. De korpsen in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord presteren naar de zinnen van dhr. Spee waarschijnlijk niet al te best. Deze korpsen halen de 200.000 snelheidsbonnen waar andere korpsen zonder problemen aan komen bij lange na niet.

Een andere onverwacht lage scoorder is de politie Limburg-Noord. Dagelijks wordt hier massaal de snelheid gecontroleerd. Toch resulteert dat in 'slechts' 154.000 bonnen. Dit korps controleert dan ook voornamelijk binnen de bebouwde kom, waardoor daar ook 73% van dit aantal wordt gehaald.

Nog enkele uitschieters dan. De dunbevolkte regio Friesland scoort met hun project Fryske Diken toch nog 257.000 bekeuringen. En dat voor een gebied waarin slechts 636.000 mensen wonen! Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld het eveneens dunbevolkte Groningen (565.000 inwoners, 152.000 snelheidsboetes) staat dat in geen verhouding tot elkaar.

Een andere opvallende regio is IJsselland. De kliko, bespottelijk ook wel de 'Zwolsche Collectebus' genoemd heeft zijn werk begin dit jaar in Zwolle goed gedaan. Maar liefst 185.000 bonnen zijn er in deze regio in 2002 binnen de bebouwde kom uitgedeeld. Neemt u maar gerust van mij aan dat de dagelijkse kliko-controles die toendertijd de ring van Zwolle ontsierden hier de voornaamste oorzaak van zijn.

De laatste uitschieter dan; mijn eigen regio, Brabant-Zuidoost. Maar liefst 83 % van de 279.000 snelheidsbonnen (231.00 stuks dus) werd hier uitgeschreven binnen de bebouwde kom. Ikzelf ben hier behalve in Eindhoven en Helmond nog nooit een controle binnen de bebouwde kom elders tegengekomen. Eindhoven is dus een stad die nog steeds dagelijks massaal onder vuur ligt van dit verkeersteam. Hier is men ook begonnen met het massaal uitvoeren van snelheidscontroles op regionaal niveau, een reputatie die men blijkbaar graag hoog wil houden.

Met dank aan de heer Koos Spee zijn er afgelopen jaar maar liefst 6.923.662 bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Hoezo geldklopperij?

Bron:  Openbaar Ministerie

Melder: De Nachtkoerier

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram