Aantal verkeersdoden in Limburg met 30% afgenomen691x

Het aantal verkeersdoden in Limburg is in 2008 met bijna éénderde afgenomen, in vergelijking met 2007. In totaal kwamen 47 personen om het leven. In 2007 waren er 69 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dit blijkt uit cijfers van de beide politiekorpsen in Limburg, meldt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).
Uit de gegevens van de politie blijkt dat er in 2008 39 ongevallen zijn gebeurd. Hierbij vielen in totaal 47 doden. Dat betekent een afname van 22 doden ten opzichte van 2007. In 2008 vielen bij 6 ongevallen 2 of meer dodelijke slachtoffers. Bij de zware ongevallen op de N271 in Bergen en de A2 in Maastricht waren beide keren 3 doden te betreuren.

Het ROVL spant zich in om van Limburg de meest verkeersveilige provincie van het land te maken. Uitgangspunt daarbij is de nuloptie: toegroeien naar een verkeerssysteem waarbij géén ernstige slachtoffers meer vallen. Door permanente verkeerseducatie, een begrijpelijke infrastructuur, handhaving en technologische invloeden moet deze ambitie door een eendrachtige samenwerking te verwezenlijken zijn, aldus het ROVL.

Bron:  Blik op Nieuws

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram