Acceptatiegrenzenx

Een “goed gesprek” met landelijk verkeersofficier Koos Spee met zijn flitsbrigades kan afgeschreven worden. Die man gaat ons land verpesten met nóg meer snelheidscontroles, totdat hij eindelijk met pensioen verdwijnt in 2009. Fundamentalist tot aan het gaatje. De dag dat Spee zichzelf wegmaakt moet een nationale feestdag worden! Spee moet weg, wil fatsoen in het verkeer kunnen terugkeren!Toch zijn er nog verkeersspecialisten die erin geloven. Minder snelheid is goed voor de verkeersveiligheid. Het zijn babyboomers die zichzelf vrijvochten in hun eigen jeugd, die nu de eigen en toekomstige generaties in grotere verstikking brengen, dan hun eigen ouders hen ooit hebben aangedaan.Het draait in het handhavingsbeleid allemaal om acceptatiegrenzen. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer meldde op 1 Mei 2004 aan de Tweede Kamer wat de positieve en negatieve trends zijn in verkeersveiligheid.De negatieve trends zijn voornamelijk meer verkeer, meer auto’s, oudere automobilisten en meer gemengd langzaam en snel verkeer. Dit gaat allemaal voor meer verkeersslachtoffers zorgen.De positieve trends zijn voornamelijk de ouderen die de weg gaan domineren waardoor “rustig” verkeer de norm gaat worden. Ook werd de automatisering van verkeershandhaving (lees flitsen) genoemd als positieve trend.Hoewel de grootste groep verkeersslachtoffers wordt veroorzaakt door onoplettendheid, gaat de overheid stug door met flitsen. Zelfs het Zweedse Vision Zero (nul verkeersdoden) gaat over op de strategie om de ongevalsafloop te beperken in plaats van het aantal ongevallen te verminderen. Maar Zweden heeft het nog altijd beter voor met de automobilist! Zweden *doet* tenminste nog wat voor zijn bevolking met infrastructuur aanpassingen. Dat zijn geen aartsfundamentalistische milieu investeringen zoals het Nederlandse verkeersontmoedigende Duurzaam Veilig, waarbij de automobilist klauwen vol met geld betaalt voor zijn eigen ondergang!De overheid heeft haar acceptatiegrenzen bewust bepaald, waarbij zij onoplettendheid in het verkeer steeds meer accepteert. Hogere snelheden, zij het via handhaving, zij het via lagere limieten worden steeds minder geaccepteerd. Het is niet “de gebruiker betaalt”, maar “de pária betaalt voor zijn eigen vernietiging”! Zélfs fietsers die door rood rijden en op een auto klappen vangen geld van de automobilist, tenzij de auto écht stilstaat.De strategie om de ongevalsafloop te beperken heeft bijeffecten vanwege risicocompensatie. Mensen gooien steeds vaker hun auto naar links zonder te kijken, slaan steeds vaker linksaf zonder te schatten. Nou, dát wordt dus geaccepteerd. Rijscholen kunnen een kostenbesparing gaan invoeren, want spiegelen is echt niet meer nodig! Slecht spiegelen wordt gewoon geaccepteerd door onze overheid want daar heeft men geen mankracht voor.Automatisering van verkeershandhaving heeft de autoriteiten lui gemaakt. Ze zijn tegenwoordig te beroerd om te werken, niet zo vreemd als je boetes op kenteken en flitsen als spiegelbeeld ziet. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een Koos-werkeloos business model – “gratis niks doen”. Terwijl iedereen denkt: “Stop toch met werken, Koos”!De burger accepteert luie verkeershandhavers, terwijl de overheid hierin investeert. “Dat hebben wij met z'n allen democratisch besloten” – uitspraak van een burger die alleen oog heeft voor zijn eigen kleine wereld.De verslapping van alertheidsacceptatie geeft ergerlijke zaken op de weg. Sommige mensen zijn zo bang om in te halen, dat ze kilometers lang op de linkerbaan naast dezelfde auto rijden. Op de middelste of de linkerbaan kleven is een epidemie in Nederland. Hoewel het Openbaar Ministerie zich druk maakt over het gigantische aantal snelheidsovertreders, maakt zij zich totaal niet druk over de massale overtreding van het linksplakken. En dat terwijl snelheidshandhaving de overheid geloofwaardiger moest maken!Het draait natuurlijk om staatsinkomsten en alle andere achterlijke “officiële” redenen van het Openbaar Ministerie kunnen gewoon de prullenbak in. Ik heb liever een OM die gewoon zwijgt dan dat ik die leugenachtige propaganda moet aanhoren. Het OM negeert ieder rationeel verkeersveiligheidargument van Flitsservice, dus die lui zijn met totaal andere dingen bezig dan verkeersveiligheid.Maar de acceptatiegrenzen zijn ronduit achterlijk hier in Nederland! De verhouding in snelheidshandhaving en alle zaken die het OM laat liggen is zo scheef gegroeid, dat het beleid in dit land ronduit onderontwikkeld is te noemen!Om die redenen zullen met mij vele mensen het Openbaar Ministerie wantrouwen tot aan het sterfbed! Het asociale beleid van het Openbaar Ministerie mag nooit geaccepteerd worden! Eerlijk hardwerkende snelheidsovertreders zullen hun brandmerk nooit en te nimmer vergeten!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram