Actievoeren voor lagere snelheid werktx

Grote pluim voor gemeente VlagtweddeDe gemeenteraad van Vlagtwedde heeft zich van zijn beste kant laten zien door in te gaan op de wens van de bewoners van de Sellingerstraat in Ter Apel om hun straat aan te wijzen als 30 km-zone. Verenigde Verkeers Veiligheidsorganisatie 3VO, Milieudefensie en de Dierenbescherming , verenigd in het Platform Rustig Rijden, geven de gemeente voor haar besluit een grote pluim.De bewoners van de Sellingerstraat hebben geruime tijd actie gevoerd voor een maximumsnelheid van 30 km/uur in hun straat. Zelfs kinderen uit de straat hebben ingesproken tijdens gemeenteraadsvergaderingen om de noodzaak van rustiger rijden te benadrukken. Want iedere dag moeten vele kinderen via deze straat naar school, en daarbij ontstaan regelmatig hachelijke situaties, wanneer automobilisten te hard en te dicht langs fietsers rijden.De bewoners hebben de gemeente overtuigd, ook al had de gemeente aanvankelijk twijfels over de haalbaarheid van het plan. Angst dat automobilisten zich niet zullen houden aan de 30 km-limiet was het voornaamste bezwaar. Uiteindelijk heeft de gemeente toch de wens van de bewoners ingewilligd. Daarmee toont de gemeente aan dat zij de roep om veilige straten serieus neemt en dat ze zich niet bij voorbaat neerlegt bij de 'terreur' van een klein aantal onaangepaste automobilisten.De actie van de bewoners kan als voorbeeld dienen voor andere bewonersgroepen, overal in het land om te blijven volharden in hun strijd om hun straat of wijk veiliger te maken. Want met een breed gedragen plan kunnen bewoners blijkbaar hun wensen uitgevoerd krijgen.Bovendien toont de gemeente Vlagtwedde aan te willen luisteren naar de bewoners. Dat is zeer belangrijk bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Bewoners zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek, van wiens kennis en ervaring nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt.3VO, de Dierenbescherming en Milieudefensie werken samen onder het motto: Rustig Rijden; goed voor mens dier en milieu. Want te hard rijden kost jaarlijks aan ongeveer 250 mensen en vele tienduizenden dieren het leven. Bovendien is te hard rijden zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Bron:  3vo

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het gemeentebestuur was helemaal niet zo meewerkend, zoals in dit artikel wordt beschreven. Het "Platform Rustig Rijden" is het initiatief van de bewoner in Ter Apel samen met enkele personen binnen 3VO die bekend staan als regelrechte autohaters en die uit de "milieu" hoek komen. Gelukkig heeft het college van B & W toegezegd dat de politie deze 30 km/u niet zal afdwingen met controles. Dat dit niet in dit zeer suggestieve artikel wordt vemeld geeft wederom aan hoe je door middel van de media het publiek kan beinvloeden.