Als iedereen zich aan de limiet zou houden.x

Als iedereen zich aan de limiet zou houden, dan daalt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 25%, volgens Koos Spee in een uitzending van Nova.Zowel 3VO als Koos Spee hebben deze bewering overgenomen van het SWOV, die het presenteerde op haar 40 jarige jubileum in het Museon te den Haag. Vooralsnog ontbreekt een onderbouwing van die bewering. Het SWOV was van plan om een rapport in januari 2003 te publiceren, maar tot op de dag van dit schrijven is dat helaas uitgebleven.Om een uitspraak te kunnen doen over de bewering "als iedereen zich aan de limiet zou houden", heb je kennis nodig over hoe vaak snelheid een beslissende rol heeft gespeeld in de dodelijke ongevals- of letseloorzaak. Die kennis is helaas niet publiekelijk voorhanden en het is maar de vraag of die kennis bestaat.Een andere insteek is, om te kijken vanuit het snelheidsbeleid, immers die cijfers zouden een indicatie moeten kunnen geven over het risico.We nemen de onbetrouwbare vuistregel "1km per uur zachter scheelt 3% verkeersdoden" als uitgangspunt; dit alleen voor de bebouwde kom en 80 wegen. Daarbij nemen we wel de volgende onzinnige stelling aan: snelheid is de enige ongevals- en letseloorzaak.Met het aantal uitgeschreven verkeesboetes, kijkend naar hoeveel mensen hoeveel te snel reden plus het "individuele risico" dat uit de vuistregel komt, kunnen we dus aan de hand van de beleidsresultaten bepalen hoeveel risico het zou schelen als iedereen zich aan de limiet zou houden.Dat risico is 83%.Het is zelfs zo dat de 65% van de automobilisten die 1-10km/u te snel rijdt, al voor 53% risico zorgt.Deze hoge risicocijfers zijn natuurlijk ongeloofwaardig. Hoe komt dat nu? De heilige vuistregel toegepast, betekent voor het risico dat het niet uitmaakt of men meer of minder gaat flitsen.Mijn gegoochel met cijfers hierboven geeft dus een hele sterke indicatie dat de kennis omtrent snelheidsrisico's te wensen overlaat.Vooralsnog wachten we geduldig op het SWOV, totdat zij tekst en uitleg geeft over haar bevindingen.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram