ANWB wil discussie over hogere boetesx

De ANWB wil in discussie met de politiek over het plan van het kabinet om een aantal boetes voor onder meer lichte snelheidsovertredingen te verhogen. De bond pleit voor nieuwe, logische fundamenten van een handhavingsbeleid, waarin verkeersveiligheid en een heldere communicatie met de weggebruiker centraal moeten staan.

In een eerste reactie meent de bond dat niet is aangetoond dat hogere boetes leiden tot minder overtredingen. Ook geeft het kabinet met dit voorgenomen besluit het signaal af dat hogere inkomsten uit verkeersboetes voor de overheid van belang zijn. De ANWB vindt dat het verhogen van de verkeersveiligheid centraal zou moeten staan.

Uit gegevens van het ministerie van Justitie blijkt dat maar liefst 64 procent van het totale aantal snelheidsovertredingen bestaat uit overtredingen van 1 tot 10 km per uur. Onder onze leden leidt dat steevast tot irritatie, aldus de ANWB.

Helder handhavingsbeleid!

De ANWB pleit daarom voor een discussie met de politiek in samenspraak met politie en de autoriteiten die bij de handhaving zijn betrokken. Deze duscussie moet leiden tot nieuwe, logische fundamenten van een handhavingsbeleid. In dat handhavingsbeleid zou de verkeersveiligheid en heldere communicatie met de weggebruiker centraal moeten staan.

Bron:  ANWB

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Wij staan in deze geheel achter de ANWB. Aan de mening van de ANWB hebben wij dit keer niets toe te voegen!