Autobranche nu ook voor km-heffingx

AMSTERDAM - De Nederlandse automobielbranche vindt dat er snel een kilometerheffing moet komen. Niet alleen op drukke trajecten, maar in het hele land. Forse prijsverschillen tussen de spits- en daluren zijn daarbij onvermijdelijk.

Dat zegt directeur Peter Janssen van de RAI naar aanleiding van een onderzoek naar het effect van een kilometerheffing op de bestrijding van files, dat in opdracht van de branche is verricht. Daaruit blijkt dat andere maatregelen om de files te bestrijden maar weinig soelaas zullen bieden.

'Een betere benutting van het wegennet', zegt Janssen, 'blijft natuurlijk belangrijk, net als het oplossen van knelpunten op de wegen, maar wij zijn er niet voor het hele land overal met nieuwe wegen te doorsnijden.'

Het door McKinsey doorgerekende scenario gaat ervan uit dat elke automobilist 3,6 eurocent gaat betalen voor elke gereden kilometer, de zogenoemde 'platte heffing'. In ruil daarvoor worden de motorrijtuigenbelasting en de BPM (een bijzondere belasting op de verkoop van nieuwe auto's) afgeschaft. Daarbovenop komt, op drukke trajecten en tijdens de spitsuren, een gedifferentieerde heffing: een opslag van 5 à 6 eurocent per kilometer.

McKinsey en de RAI verwachten overigens niet dat de huidige files met dit beleid kunnen worden opgelost. Wel kan de voorspelde groei ervan met een kleine 60 procent worden afgeremd.

Met het huidige kabinet en de ANWB was ook de RAI tot voor kort van mening dat de invoering van een kilometerheffing nog wel even kan worden uitgesteld. Maar na uitvoerige discussies met de achterban heeft zij haar standpunt bijgesteld. De organisatie sluit zich inmiddels aan bij een recent advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Volgens Janssen is er zelfs enige haast geboden bij de invoering van een kilometerheffing. 'Wij waren in Nederland al te laat met de aanleg van nieuwe rijstroken langs de wegen, dat moet bij de kilometerheffing niet opnieuw gebeuren.'

De RAI meent dat het mogelijk moet zijn de kilometerheffing in 2007 te introduceren. De daarvoor benodigde apparatuur kan in de auto's worden ingebouwd. De branche gaat ervan uit dat de verkoop van nieuwe auto's daaronder niet zal lijden.

Bron:  De Volkskrant

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram