Automobilisten willen strengere alcoholcontroles449x

Ruim de helft van de automobilisten vindt dat in het verkeer strenger op alcohol moet worden gecontroleerd. Toch zegt een op de vijf chauffeurs weleens met alcohol op achter het stuur te zitten. De politie moet volgens 55 procent van de automobilisten niet alleen strenger, maar ook vaker op alcohol gaan controleren. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onderzoeksbureau NEA, in opdracht van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.

Voor het onderzoek naar de handhaving van verkeersregels werden 6250 automobilisten ondervraagd. Vooral mensen boven de 65 jaar rijden volgens de onderzoekers met een borrel op. Bijna alle automobilisten vinden alcoholcontroles in het verkeer zinvol. Daarnaast vindt 85 procent van de ondervraagden snelheidscontroles nuttig. Dat percentage lag in 2005 nog op 76.

Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitslag van het onderzoek en stelt dat chauffeurs in Nederland zich steeds beter aan de regels houden. Zo wordt de plicht om een gordel te dragen goed nageleefd. Negen op de tien ondervraagden zijn van mening dat het dragen van een gordel letsel bij ongelukken vermindert. Bijna alle automobilisten (98 procent) vinden dat voor een rood licht moet worden gestopt, en dat daar vaker op moet worden gecontroleerd.

Zie ook

Bron:  Nieuws.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram