Autoverkeer in Randstad snel beprijzen1193x

AMSTERDAM - Het kabinet moet rekeningrijden veel vroeger invoeren dan in 2012. Niet in geheel Nederland, maar vooral in de Randstad. Dat schrijft de Oeso in een nog niet gepubliceerd rapport over de regio.
De mobiliteit in de Randstad is onvoldoende, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een denktank van de dertig sterkste industrielanden ter wereld. Het wegennet is er flink dichtgeslibd, ook in vergelijking met andere metropolen in Oeso-lidstaten die evenals de Randstad meerdere kernen hebben.

Daarom moeten nieuwe wegen voortvarender worden aangelegd, onder andere ter ontsluiting van Almere. Bovendien moet het autoverkeer sneller worden beprijsd dan nu is voorgenomen (2012). Die beprijzing is niet zozeer nodig in het hele land, maar wel in de Randstad of op het niveau van de stadsregio's zoals Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden.

Het rapport, dat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken is opgesteld, is nog niet officieel gepubliceerd. Onlangs is een presentatie door de Oeso aan leden van het Nederlandse parlement uitgesteld wegens het politieke rumoer rond het generaal pardon. De presentatie staat nu gepland voor april.

De vervoersproblematiek in de Randstad moet hoger op de agenda, aldus de Oeso. Tussen de diverse steden in deze regio moet sneller kunnen worden gereisd. De denktank signaleert met enige verbazing dat een samenhangend openbaarvervoerstelsel in de Randstad ontbreekt.

Hoewel Rotterdam en Den Haag verbeteringen hebben aangebracht, bereiken de openbaarvervoersdiensten de omliggende gemeenten vaak niet, zodat reizen binnen stadsregio's moeilijk is.

'Wat de spoorwegcapaciteit in de Randstad betreft, die is een van de slechtst ontwikkelde van alle 78 metropolen in de Oeso-landen.' De regionale lightrailnetwerken zoals Stedenbaan (snelle treindienst tussen Leiden, Dordrecht, Den Haag, Gouda, Rotterdam) en Randstadrail moeten met elkaar verbonden worden, adviseert de Oeso.

Tevens moeten Rotterdam Airport en Luchthaven Lelystad worden klaargemaakt om de vraag te absorberen die Schiphol op den duur niet meer aankan wegens de geluidsnormen, schrijft de Oeso.

Bron:  Financieel Dagblad / abonnee gedeelte

Melder: Maserati Teun

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram