BELANGRIJKE aanpassing in WOB verzoeken3073x

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een serie uitspraken gedaan over de toepassing van de Wob m.b.t verkeersovertredingen. Een en ander kwam al aan de orde in topic: Wob-helpdesk

De uitspraken m.b.t. misbruik van recht zijn minder belangrijk. Belangrijker is de uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:4262 van 26 november. (gaat niet over verkeersovertredingen maar specifiek over toepassing van de Wob) Uitspraken rechtspraak.nl

Deze uitspraak maakt een eind aan alle jurisprudentie die de CVOM thans tegenwerpt.
MITS in het verzoek wordt opgemerkt dat met het verzoek openbaarmaking in het algemeen belang wordt bedoeld.

De tekst van een Wob verzoek moet nu luiden: (in vet, de veranderingen)

"Hierbij verzoek ik u mij ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 3, 6 en artikel 7 lid 1a en lid 2, toe te sturen: de volgende documenten die betrekking hebben op beschikking die klaarblijkelijk op mijn kenteken is uitgeschreven. Ik verzoek u deze documenten openbaar te maken in het algemeen belang omdat dit voor velen nuttig informatie bevat over de bewijslast bij verkeersovertredingen.
- opsomming van de verlangde documenten"

De zin over het "algemeen belang" met het argument daarvoor is heel belangrijk.

Ook in lopende bezwaren tegen de door de CVOM aangehaalde jurisprudentie, moet worden verwezen naar de uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:4262 r.o 8 en 8.1 van 26 november 2014 van de Raad van State. Deze uitspraak geeft aan dat in een lopende procedure een Wob verzoek over de materie mag worden ingediend MITS het verzoek bedoeld is voor eenieder.

Dat in feite de Wob vooronderstelt dat openbaarmaking in het algemene belang is, mag zo zijn.
De Raad van State maakt een nuance dat uitdrukkelijk om openbaarmaking voor eenieder moet worden gevraagd. Het kan zelfs nog tijdens een zitting bij de bestuursrechter en zeg dan dat je de documenten graag op je Facebook pagina zet, zodat je vrienden er kennis van kunnen nemen. Per slot kan iedereen zoiets overkomen.

De toevoeging van artikel 3 is gedaan om in lijn te lopen met overige jurisprudentie.

Bron:  Flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram