Bezwaar maken helpt!!x

door Robbert SalomeDen Haag – Het Haagse Openbaar Ministerie (OM) wordt de laatste tijd bestookt met bezwaarschriften tegen boetes voor snelheidsovertredingen. In de brieven, die rechtstreeks van het internet worden gehaald, vragen de snelheidsovertreders het OM om een foto van de overtreding en het rapport van de meetapparatuur. Op deze manier proberen de bekeurden de afhandeling van hun boetes te vertragen. Ze hopen dat justitie daardoor uiteindelijk besluit de bekeuringen te seponeren.
Een woordvoerster van het OM zegt niet blij te zijn met de stortvloed aan bezwaarschriften. "Mensen proberen op deze manier zand in de raderen te strooien", zegt ze. De woordvoerster ontkent dat de verzoeken het systeem frustreren. "Het kost ons veel capaciteit. Maar wie terecht is bekeurd, moet uiteindelijk gewoon betalen".
De standaardbezwaarschriften staan op tal van internetsites. Wie beroep tegen een boete wil aantekenen, hoeft alleen nog wat persoonlijke gegevens en het nummer van de transactie in te vullen.
Per e-mail worden kettingbrieven verspreid, waarin wordt opgeroepen tegen iedere bekeuring bezwaar aan te tekenen. "Het Openbaar Ministerie loopt dan compleet vast", staat in één van de kettingbrieven.
Het OM is niet verplicht een rapport van meetapparatuur af te geven, maar wie is bekeurd heeft het recht op een foto van de overtreding. In het opzoeken van de foto's en het beantwoorden van de brieven gaat veel tijd zitten.
Volgens de persofficier van justitie van de Haagse rechtbank is het aantal bezwaarschriften de afgelopen maanden verdubbeld. "Het is zonde van de menskracht. We kunnen die mensen ergens anders beter gebruiken".

Bron:  De Haagsche Courant

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Ziet u wel dat het werkt. Als iedereen maar bezwaar maakt, loopt vanzelf het systeem vast. Sommige parketten proberen met misleiding het aantal bezwaarschriften omlaag te krijgen, zoals het moeten (dus niet!) betalen van de foto. Wees slim en vraag niet alleen om de foto. Doe er iets creatiefs mee. Verzin de meest onlogische dingen, zoals het feit dat de harde wind de uitlijning veranderd heeft en er daardoor geen goede meting is gedaan. Kijkt u vooral op de Juridische pagina's voor meer hulp en advies. Hieronder een voorbeeld. De Officier van Justitie heeft ongeveer 16 weken om u te antwoorden wat nog eens met 8 weken uitgesteld kan worden. In die tijd kan de OvJ de politie gelasten nader onderzoek in te stellen. Daarvoor heeft de politie 4 weken de tijd. Indien niet op tijd geantwoord wordt, krijgt u onderstaande brief.