Blij dat ik rijx

‘Er is grote angst onder de Nederlandse volwassenen om in hun functie als rijbewijsbezitter afgeserveerd te worden.’ Dat concludeert de stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit een onderzoek naar de mogelijkheden om rijbewijsbezitters tussen de 25 en 60 jaar tot het nemen van aanvullende verkeersles te bewegen.‘Uit het onderzoek blijkt dat een behoorlijk deel van de doelgroep niet altijd duidelijk is wie voorrang heeft’, weet een Flevolandse provinciale woordvoerder. ‘Een ander punt is dat veel mensen niet makkelijk uit de wegomgeving kunnen afleiden wat de geldende maximumsnelheid is. Veel mannen vinden overigens dat te hard rijden op de snelweg niet gevaarlijk is. En de helft van de autmobilisten denkt nog steeds dat er in een glaasje jenever meer alcohol zit dan in een glas bier.’De provincies Flevoland en Groningen lieten het onderzoek doen namens alle provincies. Ze gaan nu nadenken hoe ze de resultaten om kunnen zetten in concrete acties. ‘Het probleem is dat men niet te horen wil krijgen dat men bijscholing nodig heeft of dat men het slechter doet dan anderen’, aldus de SWOV.Een beloning na het op vrijwillige basis volgen van een nascholingscursus zou kunnen helpen, erkent de provinciewoordvoerder. ‘Autoverzekeraars zien echter niets in een korting op de premie.’ En een korting op de provinciaal vastgestelde motorrijtuigenbelasting dan? ‘Dat is een interessante gedachte, die kunnen we eens aan het bestuur voorleggen.’De provincies verwachten veel van de strategie om via bedrijven groepen automobilisten te benaderen. ‘Het is makkelijker om mensen zo te bereiken dan via de massamedia.’ De aanpak zou aan kunnen sluiten bij het landelijke beleid om de veiligheidscultuur binnen bedrijven te versterken.

Bron:  Binnenlands Bestuur

Melder: Superkoerier

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Periodieke bijscholing is een goede zaak. Verkeersregels zijn aan verandering onderhevig en het is merkwaardig dat de kennis van de automobilist hier niet op afgestemd wordt. Merkwaardig is bijvoorbeeld ook dat de overheid de 'Mag dat?' reclames op TV niet meer uitzend. Dit is een leuke en educatieve manier om de burgerij te confronteren met de verkeersregels.Let ook op de verbaasde toon waarop in het artikel gesteld wordt dat "mannen denken dat te hard rijden op de snelweg niet gevaarlijk is".