Boeteloos 30 kilometer te hard rijden kan1246x

Het is deze dagen smullen geblazen voor snelheidsduivels op de Nederlandse wegen. Veel controleapparatuur van de politie is veel minder streng afgesteld. Hierdoor kan er op talloze locaties boeteloos 20 en zelfs 30 kilometer per uur te hard worden gereden.

Boze politiemensen voeren al wekenlang acties om meer salaris af te dwingen. Een van de acties is een coulancebeleid ten opzichte van burgers die een overtreding begaan. Hiermee duperen de politiemensen de Staatskas met miljoenen euro’s, omdat er minder bekeuringen worden uitgeschreven.

80 WORDT 107
Maar wat is er dan eigenlijk veranderd? Uit gegevens van de politiebonden, verenigd in het Landelijk Actiecentrum, blijkt nu onder meer dat veel controleapparaten waarmee agenten de snelheid van auto’s meten anders staan afgesteld.

Bij radarcontroles, als die al worden uitgevoerd, staat de drempelwaarde 20 km hoger dan gewend. Als deze normaal op 80 kilometer per uur staat, is dat nu op 100 kilometer per uur. Omdat er altijd al een marge is, kan er op een 80-kilometerweg waar met radar wordt gecontroleerd 107 worden gereden zonder dat er een bekeuring volgt.

Bij controles met de zo gehate laserguns, wordt zelfs pas bekeurd en staande gehouden vanaf een overschrijding van 30 kilometer per uur.

Voor de vaste camera’s is gekozen ze op dezelfde snelheid afgesteld te laten. Deze camera’s staan vaak op punten waar snelheidsovertredingen echt gevaarlijk zijn.

GORDEL NIET OM
Uit het schrijven dat de politiebond intern verspreidde blijkt verder dat er ook minder streng wordt omgegaan met het niet dragen van een gordel en niet handsfree bellen. Daarbij wordt gekeken of het op dat moment echt wel gevaarlijk is.

”Levert de gedraging gevaar op, dan wordt een beschikking uitgeschreven. Levert het geen gevaar op dan kan worden volstaan met een waarschuwing. Laat hier vooral ’gezond verstand’ gelden en overleg eventueel met een collega”, zo schrijven de bonden. Ook met rollerbanktesten bij scooterrijders wordt soepeler naar de regels gekeken. Bij een waarschuwing wordt een waarschuwingsbon uitreikt waarop door de vakbonden wordt uitgelegd waarom de politie actie voert.

Lees ook: Bron:  Metronieuws

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Uiteraard kan Flitsservie.nl niet instaan voor de juistheid van dit bericht.
Agenten bepalen per keer zelf vanaf welke snelheid geflitst zal worden.