Boetes komen vijfmaal snellerx

BRUSSEL -- Vanaf nieuwjaar kunnen snelheidsovertreders die door flitspalen worden betrapt, veel sneller een boete in de bus vinden. Politie en gerecht schakelen voor de verwerking van de gegevens over op de computer en gooien het ambachtelijke tikwerk overboord. Door diskettes en nadien ook digitaal gegevensverkeer gaat de verwerking tot vijf keer sneller.Vlaanderen telt momenteel 281 kruispunten met flitspalen. Op basis van hun registratie maakt de politie pv's op. De politiekorpsen kunnen de pv's vanaf januari elektronisch doorseinen aan de parketten. Die sparen zo overbodig tikwerk uit. Tot nu moest het parketpersoneel de pv's eerst helemaal overtypen. Omdat de overdracht van pv's naar de parketten is gedigitaliseerd, worden de voorstellen tot minnelijke schikking onmiddellijk uitgeprint.Elke politiezone kan vanaf januari diskettes met pv's afleveren bij een van de 27 politieparketten. Nu worden de pv's nog per post verstuurd. Als het informaticanetwerk veilig genoeg is, wordt ook het transport van de diskettes overbodig.,,Het centrale computersysteem stelt de parketten in staat de verwerkingstijd per pv met tachtig procent te verminderen. Bovendien worden fouten die bij het overtypen van de gegevens binnensluipen, vermeden'', zegt advocaat-generaal Paul Kenis, die het project al sinds het voorjaar van 2001 probeert door te drukken. ,,De maatregel kost 100.000 euro, maar zal op korte termijn vele honderden keren meer opbrengen.''De werkwijze wordt al toegepast in drie proefprojecten, waarbij de politiezones van Oostende, Sint-Niklaas en Leuven samenwerken met de parketten van Brugge, Dendermonde en Leuven. De federale politie en enkele lokale politiezones draaien wel op andere computerprogramma's. ,,Ik verwacht dat de kopstukken van de federale politie de aanpassing van hun software tot prioriteit verheffen, zodat ook zij vanaf het voorjaar van 2004 gegevens digitaal aan de parketten kunnen overmaken'', zegt Kenis.Ook het opstellen van de processen-verbaal na het ontwikkelen van de foto's van de flitspalen zal tot tien keer sneller verlopen door de aankoop van nieuwe software. In plaats van 30 tot 70 pv's die momenteel dagelijks in elke politiezone manueel worden opgemaakt, zullen tot 700 pv's per dag opgesteld kunnen worden.De softwarelicentie, de opleiding en de installatie die tot de versnelling moeten leiden, kosten 10.140 euro per politiezone. Het is nog onduidelijk of de Vlaamse regering een derde of de helft zal betalen. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Gilbert Bossuyt (SP.A), sluit voorlopig enkel een samenwerkingsakkoord met geïnteresseerde politiezones in West-Vlaanderen, maar heeft al contact opgenomen met de andere Vlaamse provincies.

Bron:  De Standaard

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram