Boetes? Platter wordt het niet3370x

Onlangs stond in De Telegraaf dat de inkomsten van boetes bij trajectcontroles zo terugliepen dat Opstelten en Teeven voor hun veiligheidsbeleid moesten vrezen.

Hilversumse collega's begonnen er in mijn dagelijkse ochtendconference call over. "Amigoâ's", zei ik, "deze jonge verslaggever snapt het niet. Verkeersboetes vallen toe aan de algemene middelen, weet iedereen, geen verhaal."

Want als dit waar was, had ik het wel geweten, dacht ik. Los daarvan was het gevoelsmatig bizar dat officieren van justitie en ondersteunend personeel zouden vreten van verkeersboetes.

"Opstelten en Teeven kunnen niet zonder de opbrengsten uit verkeersboetes"


Maar dat verhaal over die trajectcontroles, waar ik eerder over schreef, dat ze met verkeersveiligheid werkelijk geen snars te maken hebben, bleef knagen.

En ik kan u inmiddels mededelen: perverser wordt het niet. Want het is waar: Opstelten en Teeven kunnen niet zonder de opbrengsten uit verkeersboetes. Sterker nog: College Bescherming Persoonsgegevens zelf boetes mocht opleggen.

De staatssecretaris gaf een antwoord dat hem nog lang zal achtervolgen: "Het inzetten van boetes ter financiering van de organisatie die de boetes oplegt stuit in zijn algemeenheid op principiële bezwaren. Bij tegenvallende ontvangsten kan de neiging "of de druk van buitenaf" ontstaan om hierop te sturen. Dit kan het beeld oproepen dat een organisatie boetes oplegt om de eigen exploitatie te bekostigen, en dit beeld moet worden vermeden."

Parbleu? Dat is precies maar dan ook exact wat de bewindslieden zelluf doen. Principiële bezwaren? Aan. Mijn. Neus.

En herinnert u zich Opstelten nog, met zijn fiere strijd tegen de bonnenquota? Dit schreef hij onomkeerbaar aan de korpsbeheerders.

"Aan die automatische controles komt nul vakmanschap en zero gezaghebbend gedrag van de politie te pas."


"De politie dient de ruimte te hebben om op basis van vakmanschap en gezaghebbend optreden zelf te bepalen wanneer het uitschrijven van een bon noodzakelijk is. Iedere schijn moet vermeden worden dat het behalen van een streefcijfer hierbij een rol speelt."

Laat ik hier glashelder over zijn: aan die automatische trajectcontroles komt nul vakmanschap en zero gezaghebbend gedrag van de politie te pas. Niet in zijn algemeenheid, niet op zich, laat staan in het bijzonder.

En dat 'streefcijfer' dat koste wat kost vermeden moet worden, dat staat voor de komende vijf jaar vrolijk in de begroting. En het is niet eens de schijn ervan, lieve mensen. Het is de barre werkelijkheid, tot op duizend euro nauwkeurig.

Als alle automobilisten zich vanaf morgen aan de regels houden, dan zitten beide boetejunkies met een knoert van een probleem. Want de begrotingsregels schrijven voor dat ze tegenvallers zelf moet oplossen.

"Ik verleg de blik naar de Tweede Kamer. Ja, waarom steunen zij dit rare, wantrouwende beleid eigenlijk?"
Ik wens beide heren dus toe dat er nimmer een boete meer kan en zal worden uitgeschreven en Koos Spee op zijn pensioen wordt gekort. Maar omdat dat toch niet gaat gebeuren, verleg ik meteen de blik naar de Tweede Kamer. Ja, waarom steunen zij dit rare, wantrouwende beleid eigenlijk? Ja, waarom geeft de Tweede Kamer al die boetegelden niet jaarlijks terug aan alle Nederlanders?

Ik zie hiervoor een ruime Kamermeerderheid. Van de PVV (peilingen wijzen uit dat), via het CDA (revanche voor de brandstofaccijns) en de VVD (lastenverlichting is lastenverlichting), vervolgens door naar PvdA, SP en GroenLinks (het nivelleert als een tierelier) richting D66 (zo gaan we niet met burgers om) om te eindigen bij de Partij voor de Dieren (tegen de intensieve burgerhouderij).

Gaat het er van komen? Ook al is er morgen een debat over: ik vrees van niet. Want politiek is hier heel plat boekhouden: dan moeten ze namelijk samen zeggen waar dat miljard anders vandaan komt. Dus blijven wij gewoon ook voor de Tweede Kamer, zoals zelfs de politie zegt, een onverbeterlijke melkkoe. Maar ik zeg: geen boete meer van mij. Eens kijken wat er gebeurt.

Bron: Kees.berghuis@rtl.nl

Commentaar Vereniging Verkeersslachtoffers:

Vereniging Verkeersslachtoffers schreef: Flitspalenbeleid

Aankondigingen op radiozenders van onaangekondigde flitscontroles zijn illegaal, heeft de Ethische Commissie voor Telecommunicatie in België gezegd. Let wel: niet het aankondigen zelf maar de manier waarop de informatie door zenders wordt verkregen. Die vragen hun luisteraars namelijk om een sms te sturen waar kosten van 50 cent per bericht aan verbonden zijn. En dát mag niet. Twee bedrijven kregen elk een boete van 10.000 euro.

Dat de zenders daarmee mensen die achter het stuur zitten uitnodigen om onder het rijden een sms te versturen en derhalve op dat moment een gevaar op de weg zijn lijkt de zenders koud te laten.
In Nederland is de pakkans door het flitswaarschuwingenbeleid erg klein. De VVS keurt het waarschuwen voor flitscontroles dan ook absoluut af. Wij zijn van mening dat het aantal doden en gewonden sterk teruggedrongen zal worden als de pakkans groter is. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in de uitzending van Editie NL op 22 september het flitsmeldingen beleid niet te zullen stoppen. Zij legt de bezwaren van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen en de ter zake deskundige adviseurs en bestuursleden van de VVS naast zich neer.

Op dit moment is het aantal doden per jaar: 650. Het aantal zwaargewonden 19.000 en slachtoffers met blijvend letsel/invaliditeit: 4000 per jaar.

Totale schade per jaar in Nederland: 12-13 miljard! Alcohol en te hard rijden zijn samen "goed" voor 50% van de zware verkeersongevallen. Sommigen scoren meer dan 10 bekeuringen per jaar: de man die in 2012 de Haagsche Donny Rog heeft doodgereden had meer dan tien bekeuringen in een jaar. De man die in dezelfde stad een maand later Fred Winkel doodreed, had veertien bekeuringen in een half jaar.

Bron:  RTL Nieuws

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het commentaar van de Vereniging van Verkeersslachtoffers is pure stemmingmakerij.

"Alcohol en te hard rijden zijn samen 'goed' voor 50% van de zware verkeersongevallen". 50% is totaal niet feitelijk en onjuist!

Bovendien wordt er voor gekozen om 2 voorbeelden te noemen en iedereen daar aan op te hangen. Ook dit is een absolute foute stelling.