Brandblussers weg uit tunnelx

Langzamer rijden in een tunnel redt meer mensenlevens dat het aanbrengen van sprinklers, brandblussers en extra nooduitgangen. Bovendien is het veel goedkoper.Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek van Bunno Arends, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van verkeer en rijkswaterstaat. Arends onderzocht de kosten- en baten van diverse veiligheidsmaatregelen in land-, gezonken en geboorde tunnels.Ook vluchtstroken en extra dwarsverbindingen tussen tunnelbuizen - zoals onlangs toegepast bij de Westerscheldetunnel - zijn niet kostenefficiƫnt.Preventiemaatregelen komen beter uit de bus. Het verlagen van de
maximumsnelheid in tunnels van honderdtwintig naar honderd kilometer per uur leidt tot twintig procent minder ongelukken. Kostenefficiƫnt zijn ook het verbieden van tunneltransport van gevaarlijke goederen, en het vergroten van de afstand tussen auto's middels kruizen op het wegdek.


Arends moest voor zijn berekening een mensenleven in geld uitdrukken. De economische waarde van de gemiddelde automobilist schat hij op anderhalf miljoen euro. Arends: ,,Je kunt niet ontkomen aan dergelijke berekeningen. Absolute veiligheid is uitgesloten en een tunnel heeft geen onbeperkt
veiligheidsbudget.'' Hij maakte onderscheid tussen individueel en groepsrisico. Arends: ,,De maatschappij heeft een afkeer van grote ongelukken. Een busongeluk met tien doden haalt de krant, tien verkeersdoden verspreid over het land niet.''Arends afstudeerrapport zal slecht vallen in de zwaailichtensector. Met de tunnelongelukken bij de Mont-Blanctunnel in 1999 en de St. Gotthardtunnel in 2001 nog vers in het geheugen, pleit de brandweer bij de aanleg van de
Betuwelijn juist voor installatie van een sprinklersysteem. Arends: ,,De brandweer baseert zijn argumenten altijd op een scenario waarbij het ongeluk al gebeurd is. Zo wordt over het hoofd gezien dat preventiemaatregelen vaak meer mensenlevens sparen, en goedkoper zijn.''Arends pleit voor een rationelere discussie rondom tunnelveiligheid. ,,Bij elke nieuwe tunnel start weer een koehandel over vluchtstroken en sprinklers, tot op het hoogste politieke niveau. Politici moeten zich beperken tot het stellen van veiligheidsnormen. Op basis daarvan kunnen ingenieurs het veiligste tunnelontwerp maken, met een onderbouwd en breed
geaccepteerd restrisico.''

Bron:  Delta (TU Delft)

Melder: Superkoerier

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram