`Breed verzet tegen 80-kilometerzones`x

AMSTERDAM - Het overgrote deel (89%) van de deelnemers aan onze lezersenquĂȘte verwacht niet dat het aantal files vermindert door invoering van de 80-kilometerzones. De maatregel om op vijf trajecten in de randstad de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/uur stuit op breed verzet.82% is niet blij met deze maatregel, die moet leiden tot minder files en een merkbaar schonere lucht. Overigens denkt slechts 17% dat de kabinetsmaatregel leidt tot een schonere lucht. Van de 3930 respondenten rijdt 88% geregeld in een auto. We vroegen hoe u reageert als u het vermaledijde 80-kilometerbord boven de weg ziet staan. 63% mindert langzaam vaart en 10% drukt meteen op de rem. 9% riskeert een boete door gewoon 100 kilometer of harder te blijven rijden. 18% rijdt 90 km/uur. De deelnemers vinden het terecht dat te hard rijden wordt bestraft.De meeste kritiek richt zich echter op de boetes van 30 euro als u tot 10 kilometer te hard rijdt. Liefst 73% heeft al eens zo'n boete ontvangen. Van de invullers van onze stelling krijgt 26% nooit een boete en 36% slechts 1 per jaar. Voorts krijgt een kwart 2 tot 3 boetes. 7% moet fors in de geldbuidel tasten. Zij scoren 5 boetes per jaar en 4% zelfs 5 tot 10 per jaar. Een enkeling (1,5%) maakt er een ware sport van en incasseert 10 of meer boetes.Hoe reageert u als u zo'n beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau ontvangt? 47% denkt: laat ze echte boeven vangen. 19% stelt: ik kan toch niet de hele tijd op mijn snelheidsmeter kijken, terwijl 12% in een opwelling zegt: krijg toch allemaal de kolere! Slechts 20% zucht en vindt: het is mijn eigen schuld. Het merendeel van de deelnemers aan onze enquĂȘte (40%) vindt 130 km/uur een aanvaardbare snelheid op autosnelwegen. 18% wil nog harder en 25% vindt de huidige 120 een mooie snelheid. Slechts 17% wil lager dan 120 km/uur. In de praktijk rijdt de automobilist, gekweld door zo veel opstoppingen, veel langzamer.De vraag: wat is uw daadwerkelijke, gemiddelde snelheid in het woon- en werkverkeer, levert de volgende antwoorden op: minder dan 40 km/uur 8% 40-50 km/uur 14% 50-60 km/uur 17% 60-70 km/uur 12% 70-80 km/uur 11% 80-90 km/uur 11% 90-100 km/uur 13% Harder dan 100 km/uur 7% Geen mening 7% Deze uitslag leert dat meer dan de helft (51%) met een gemiddelde snelheid lager dan 70 km/uur naar zijn bestemming sukkelt.Tot slot vroegen wij u welke verkeersontwikkelingen de meeste ergernis oproepen. Op de eerste plaats de verkeersdrempels (27%), gevolgd door verlaging van de maximumsnelheid (21%). Op plaats drie verkeersafzettingen, ook al lijkt er niets aan de hand (15%). Daarna een politieman met een lasergun (13%) en flitspalen (8%). Rotondes (1%) roepen de minste weerstand op. Slechts 2% ergert zich nooit.De tegenstanders van de 80-kilometerzones zijn eenduidig in hun kritiek: bemoeizucht, waanzin, burgertje pesten, nog meer boetes: kassa!, de files worden alleen maar langer dus nog meer milieuvervuiling, nog even en de brommer gaat sneller.

Bron:  Telegraaf

Melder: Fortuynlijk

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram