Burger geeft politie geelx

DEN HAAG - De Nederlandse bevolking geeft de politie een gele kaart. Ruim 65 procent van de burgers vindt dat agenten hun werk niet goed doen. De meeste Nederlanders vinden dat de politie veel vaker op straat aanwezig moet zijn en veel harder achter de daders van misdrijven moet aanzitten.Dit staat in het jaarrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2002.Daaruit blijkt ook dat driekwart van de burgerij wil dat de overheid de criminaliteit krachtiger bestrijdt en de openbare orde beter handhaaft.Uit de cijfers van het lijvige SCP-boekwerk komt naar voren dat een groot aantal van de delicten die burgers op het politiebureau melden, niet wordt gevolgd door een actie van politie en justitie. Van de 1,3 miljoen misdrijven die de politie registreert, worden er slechts 191.000 opgelost, een ophelderingspercentage van 14,6 procent.AangiftenMet tweederde van de aangiften wordt niets gedaan. Daarnaast blijven er 200 onderzoeken naar criminele bendes liggen. Zo'n 80.000 van de zaken die nu niet worden onderzocht, zouden echter wel aanknopingspunten bieden voor opheldering. Maar daarvoor zijn 2000 extra arbeidsplaatsen nodig.Ruim 70 procent van de Nederlanders vindt dat er te weinig blauw op straat is. Volgens het SCP zijn 270 dienders per 100.000 inwoners ook aan de lage kant in vergelijking met het buitenland. Ook vinden veel Nederlanders dat de politie moeilijk te bereiken is en dat agenten steevast te laat komen aanrijden als ergens iets aan de hand is. Circa 90 procent meent dat misdrijven te licht worden bestraft terwijl 80 procent van mening is dat er cellen moeten bijkomen.Met name geweld, vernielingen en de schending van de openbare orde, zoals herrie maken en wildplassen, zijn vergrijpen die in de tweede helft van de jaren negentig in aantal zijn toegenomen.WachtlijstenHet kabinet trekt 700 miljoen euro uit voor politie, justitie en de rechterlijke macht. Dat vindt de bevolking echter veel te weinig om de problemen op te lossen. De burgers zijn evenmin te spreken over andere onderdelen van de overheid, zoals de zorg en het onderwijs. Met name de wachtlijsten voor behandeling in het ziekenhuis en het onderhoud van de scholen stemmen hen ontevreden.Dit maakt dat het vertrouwen in de publieke sector als geheel ook tanende is. Nog maar 60 procent van de bevolking is daar tevreden over. Vorig jaar was dat nog 70 procent.Het SCP wijt de klachten van de burgerij over de overheid aan haar veranderde rol. Door de gedeeltelijke of gehele privatisering van publieke instellingen als de spoorwegen, busondernemingen, nutsbedrijven, woningbouwcorporaties, universiteiten en de thuiszorg raken de mensen in de war omdat ze niet meer weten wat ze wel en niet van de overheid kunnen verwachten.Uit het rapport komt verder naar voren dat reïntegratie van arbeidsongeschikten de afgelopen jaren heeft gefaald. Slechts 7 procent van de 100.000 mensen die in 2000 in de wao belandden, is weer aan een baan geholpen. Opmerkelijk genoeg stelt het planbureau wel dat ondanks het grote aantal wao'ers in Nederland, het aantal mensen met een uitkering in andere Europese landen verhoudingsgewijs hoger is. Dat komt door het mes dat ons land in de jaren negentig in de uitkeringen heeft gezet.

Bron:  Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram