Campagne om aantal eenzijdige rijongevallen terug te dringen477x

Vanaf vandaag zijn langs de Friese wegen indringende mottoborden te zien, waarop de weggebruiker in één klap duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag kunnen zijn: slippartijen met soms fatale afloop. De borden zijn uitingen van de campagne ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert deze bewustwordingscampagne in navolging van de provincies Drenthe en Groningen in samenwerking met de ANWB.

Per jaar raken in de drie noordelijke provincies bijna 1200 mensen ernstig gewond door een eenzijdig rijongeval, soms met fatale afloop. Deze ongevallen worden voornamelijk veroorzaakt doordat verkeersdeelnemers zich met andere zaken bezighouden dan met autorijden, onder invloed van medicijnen zijn of oververmoeid zijn. Aanleiding om een intensieve campagne te voeren om weggebruikers bewust te maken van de gevaren en daardoor het risico op ongelukken te verkleinen. De boodschap ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’ wordt ook in spotjes op Omrop Fryslân onder de aandacht gebracht. Meer informatie is te vinden op de website www.gebruikjehoofd.nl

De campagne staat niet op zichzelf. Tegelijkertijd worden waar mogelijk infrastructurele maatregelen genomen, zoals het verbreden van wegen of het aanbrengen van nieuwe markeringen. Ook zal de politie op sommige risicowegen extra controleren op bijvoorbeeld snelheid of agressief rijgedrag. Het ROF hoopt met deze campagne het aantal slachtoffers van eenzijdige rijongevallen terug te dringen.

Bron:  Radio Noordoost Friesland

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram