Campagne voor veilig rijgedrag op N34566x

De N34 is geen rijksweg, maar deze provinciale weg tussen De Punt en Coevorden is wel onderwerp van gesprek onder weggebruikers in Noord-Nederland. Ook via de social media-kanalen van Rijkswegen Noord komen soms vragen over de N34. Daarom willen we graag de campagne die momenteel zichtbaar is op deze weg, bij u onder de aandacht brengen. Met een voorlichtingscampagne wil de provincie Drenthe weggebruikers aanzetten tot veilig rijgedrag. Er gebeuren namelijk geregeld ongevallen doordat automobilisten keren op de weg, gevaarlijk inhalen of met andere dingen bezig zijn achter het stuur. Met onder andere borden langs de weg wil de provincie weggebruikers wijzen op de gevaren hiervan.

In de campagneperiode kunt u langs de N34 borden zien staan die aandacht vragen voor drie verschillende onderwerpen. Eén daarvan is keren op de weg. Dat is verboden op de N34, want dat is een autoweg. Op een autoweg is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur, tenzij borden anders aangeven. Keren op een autoweg is niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk. Als u toch wilt keren, rij dan door naar de volgende afslag zodat u daar veilig de goede weg (terug) kunt nemen.

Inhalen
Een ander gevaar op de N34 wordt veroorzaakt door mensen die gevaarlijk inhalen. Inhalen is op verschillende delen van de N34 verboden. Dat is te zien aan de witte strepen aan weerszijden van de groene middenstreep. Bij doorgetrokken witte strepen is inhalen verboden. Als de witte strepen onderbroken zijn, mag u inhalen als de situatie veilig is. Haal dus nooit zomaar in, maar gebruik uw verstand en bepaal of het ook daadwerkelijk veilig kan.

Aandacht in het verkeer
Tot slot vraagt de provincie aandacht voor afleiding in het verkeer. Veel mensen zijn achter het stuur met andere dingen bezig dan met autorijden. Een paar seconden niet opletten, kan grote gevolgen hebben voor uw veiligheid en die van anderen. Moet u onderweg toch iets belangrijks doen? Zoek dan een parkeerplaats of een andere veilige plek.

Extra controleren
Naast de borden langs de N34 zet de provincie ook andere middelen in om weggebruikers te bereiken. Bijvoorbeeld flyers, online advertenties en social media. Ook gaat de politie zowel opvallend als onopvallend extra controleren op de N34.

Bron:  Rijkswegennoord

Melder: MarcoV

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram