CBP: kilometerheffing strijdig met privacy + Audio2815x

De invoering van de kilometerheffing brengt de privacy van automobilisten in gevaar. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat het ministerie van Verkeer vooruitlopend op een wetsvoorstel van advies voorziet. De kilometerheffing geeft een gedetailleerd beeld van iedere verplaatsing van een automobilist. Daardoor wordt het ’in feite een nationaal volgsysteem’,aldus het CPB.

De kilometerbeprijzing wordt in 2012 ingevoerd voor personenvervoer. Met het systeem moeten mensen betalen voor het gebruik van hun auto in plaats van voor het bezit ervan. Motorrijtuigen worden uitgerust met een elektronisch kastje dat het gebruik registreert. Vervolgens brengt een inningsorganisatie de kosten hiervan bij de houder van het motorrijtuig in rekening.

Het CBP wil dat het wetsvoorstel van het kabinet op een aantal punten wordt aangepast om de privacy van Nederlandse automobilisten te beschermen. Zo moeten gedetailleerde verplaatsingsgegevens alleen worden opgeslagen in de auto. Gegevens die worden verstuurd naar de inningsorganisatie moeten van deze informatie zijn ontdaan.

Ook moet het registratiesysteem niet constant worden gevolgd, anders is het mogelijk om op ieder moment te achterhalen waar iemand zich bevindt.

Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) was donderdag nog niet op de hoogte van het advies van het CBP. Volgens hem zijn er geen problemen bij de samenwerking tussen hem en het college. "Alles verloopt in pais en vree. Ik ga geen enkel risico lopen met de privacy van de automobilisten", beweert Eurlings.

BNR schreef: Privacywaakhond waarschuwt voor Big Brother

De kilometerheffing mag niet uitmonden in een nationaal volgsysteem voor auto's. Daarvoor waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens.

Details over de route die automobilisten afleggen zouden alléén in de auto's zelf bewaard moeten worden. Dat moet de kans op misbruik van de gegevens verkleinen.

Om diezelfde reden zouden auto's niet continu moeten worden gevolgd, maar alleen op punten die noodzakelijk zijn om de afgelegde kilometers in rekening te kunnen brengen.

Verkeersminister Eurlings kon donderdag niet meteen reageren, omdat hij geen tijd had gehad om de stukken te lezen. Hij stelde wel dat hij het CBP als een van de eerste had geraadpleegd over het voorstel.

Draagvlak
PvdA-Kamerlid Lia Roefs zegt dat het systeem niet kan worden ingevoerd, als het CBP er niet achter staat. "Mensen maken zich zorgen over privacy. Het is nodig om draagvlak voor dit plan te hebben. Je moet juist hier heel voorzichtig mee omgaan."

Het kabinet wil de kilometerheffing geleidelijk invoeren. Vanaf 2011 zijn als eerste vrachtwagens aan de beurt en vanaf 2012 volgen de eerste personenauto's. Die zouden dan bijvoorbeeld een kastje of andere apparatuur aan boord krijgen dat via satelliettechniek de gereden kilometers registreert.

Interview met Koosje Verhaar van het College Bescherming Persoonsgegevens

PvdA-Kamerlid Lia Roefs

Bron:  Nieuws.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram