CDA kamerlid Mastwijk wil duidelijkheid besteding boetegelden



x

"Meeropbrengsten van boetes in het kader van verkeershandhaving moeten direct ten goede komen van de verkeersveiligheid. Ze zouden bijvoorbeeld gebuikt kunnen worden voor het aanleggen van minirotondes. En zet er maar een bordje bij waarop staat dat de rotonde is aangelegd met boetegeld dat is geïnd vanwege snelheidsovertredingen."



vindt het CDA kamerlid Jan Mastwijk. Hij was woensdag tijdens een zogenaamde zomerstage van zijn partij een dag te gast bij het verkeershandhavingsproject "Boetegeld = Sneu Geld". Tijdens de ochtenduren is hij geïnformeerd over de achtergronden en de uitvoering van het Drentse verkeershandhavingsproject. Tijdens de middagstage heeft Mastwijk kennisgemaakt met de praktijk van de snelheidscontroles met de radar en de lasergun



Mastwijk is er van overtuigd dat handhaving van de verkeersregels zoals dat gebeurt bij "Boetegeld = Sneu Geld" bijdraagt aan het veiliger maken van het verkeer op de weg: "Dat verkeershandhaving werkt, is wel bewezen; in ongeveer 25 jaar hebben we het aantal verkeersdoden in ons land, ondanks het feit dat het aantal autokilometers fors is toegenomen, kunnen terugdringen van meer dan 3000 naar ongeveer 1200."




Rijopleiding



Het is volgens Mastwijk zaak om de mensen duidelijk te maken dat een boete van 28 euro voor 55 kilometer binnen de bebouwde kom niet bedoeld is om de kas te spekken:"Het is belangrijk dat automobilisten weten wat die vijf kilometer per uur betekent bij een noodstop. Als je je realiseert dat je bij een snelheid van 50 kilometer per uur zo’n 15 meter per seconde aflegt dan betekent die vijf kilometer meer net het verschil tussen geen ongeval en wel een ongeval. In dat verband denk ik dat rij-instructeurs tijdens de rijopleiding, maar misschien gebeurt dat wel, al in een vroeg stadium aan de leerlingen zouden moeten uitleggen wat het verschil is in stopafstand bij een snelheid van 50 kilometer per uur en na hoeveel meter je stilstaat bij een snelheid van 55 kilometer per uur en wat de consequenties zijn als je met 70 kilometer per uur door de bebouwde kom raast."



Ellende voorkomen



"We halen na zo’n bon van 28 euro vaak onze schouders op en gaan over tot de orde van de dag. Misschien moeten we er eens over nadenken om de boetes voor de geringe overtredingen te verhogen" vindt Mastwijk. "Maar", voegt hij er meteen aan toe, "laten we met z’n allen gewoon wijzer wezen. Het gaat niet om de centen. Het gaat erom dat we in Drenthe, ondanks het feit dat ook in onze provincie het aantal autokilometers fors toeneemt, er met elkaar voor moeten zorgen dat het aantal verkeersslachtoffers daalt. Het gaat om de ellende die we met z’n allen in Drenthe kunnen en moeten voorkomen.

Bron:  Politie NL

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

"Mastwijk is er van overtuigd dat handhaving van de verkeersregels zoals dat gebeurt bij "Boetegeld = Sneu Geld" bijdraagt aan het veiliger maken van het verkeer op de weg: "Dat verkeershandhaving werkt, is wel bewezen; in ongeveer 25 jaar hebben we het aantal verkeersdoden in ons land, ondanks het feit dat het aantal autokilometers fors is toegenomen, kunnen terugdringen van meer dan 3000 naar ongeveer 1200."

Meneer Mastwijk laat zich weer lekker beinvloeden door de propaganda praat van het Verkeershandhavingsteam. In de 25 jaar zijn de auto's uiteraard niet veiliger geworden, zijn de wegen niet verbeterd etc. Nee, alles is te danken aan de verkeershandhaving. Uiteraard zal een PR medewerker tegen een Tweede Kamerlid zeggen dat hun handhaving werkt. Anders worden de eigen glazen ingegooid. Dat meneer Mastwijk dit artikel Dood rijdt mee in Drenthe niet heeft gelezen is te begrijpen. Ook in 2001 was het aantal doden hoger dan in 2000. En nog blijft men daar hameren op nog meer snelheidscontroles. De controles op alcoholmisbruik, roodlicht, gordel en helm zijn te verwaarlozen in het totale aantal uren wat besteed wordt aan het opsporen van minimale snelheidsboetes, terwijl uit de toename van het aantal doden blijkt dat dit concept niet werkt. Ik nodig iedereen uit om op de site van de politie