Churchilllaan wordt sneller en veiliger - Alle kruisingen krijgen flitspalenx

LEIDEN - Meer flitspalen, een groene golf, overzichtelijker kruispunten en verhoogde fietspaden moeten van de Churchilllaan een veiliger weg maken. Het aantal ongelukken moet omlaag, vindt de gemeente, en de doorstroming moet beter.De voorgestelde werkzaamheden aan de kruispunten gaan de gemeente drie miljoen euro kosten. De Churchilllaan wordt niet alleen intensief gebruikt door bezoekers van Leiden Zuid-West, maar fungeert ook als verbindingsweg tussen A4 en A44. Dagelijks rijden zo'n 30.000 motorvoertuigen over de weg. De lange rechte weg nodigt uit tot hard rijden, stelt de gemeente, met als gevolg veel ongelukken. Zo hadden er tussen 1998 en 2000 meer dan 150 ongevallen plaats op de kruispunten van de Churchilllaan.Op de Churchilllaan komen vooral veel kop-staartbotsingen voor en - zij het in mindere mate - aanrijdingen die ontstaan door voorrangsfouten, te hard rijden en het negeren van rood licht. De eerste categorie ongelukken hoopt de gemeente te verminderen door de verkeerslichten beter op elkaar af te stellen en de cyclus van de lichten te verkorten. Voorrangsongelukken worden tegengegaan door de kruispunten beter in te richten. En het aantal ongelukken dat wordt veroorzaakt doordat iemand door rood licht rijdt of te hard gaat, moet afnemen door de plaatsing van meer flitspalen. In totaal komen er vijf bij. Als die zijn neergezet zijn alle kruispunten op de Churchilllaan, plus de fietsoversteekplaats bij de Verdistraat, voorzien van flitspalen. Bij de kruising met de Kennedylaan en de Vijf Meilaan worden extra uitvoegstroken aangelegd om het verkeer beter af te wikkelen.Omdat bij 17 ongelukken voetgangers of fietsers waren betrokken, worden de oversteekplaatsen op de kruisingen verbeterd. En om de fietsers op de fietspaden langs de Churchilllaan te beschermen tegen afslaand verkeer, worden de fietspaden bij de kruisingen opgehoogd. Deze plateaus moeten het afslaand verkeer afremmen.Ingrijpender maatregelen om het verkeer op de Churchilllaan af te remmen, zoals verhoging van alle kruisingen, wil de gemeente niet nemen, omdat nog niet duidelijk is welke functie de weg in de toekomst gaat vervullen. Als besloten wordt om de N11 door te trekken richting A44, dan krijgt de Churchilllaan na aanleg van deze nieuwe verbindingsweg, beduidend minder verkeer over zich heen. Daarnaast verhoogt de gemeente de kruisingen liever niet om de hulpdiensten, die vaak gebruikmaken van de weg, zo min mogelijk te belemmeren.Een fietsers- en voetgangerstunnel onder de Churchilllaan ter hoogte van de Telderskade wijst de gemeente eveneens af. Een tunnel blokkeert de toegang tot de nabijgelegen garageboxen en gaat ten koste van 25 parkeerplaatsen van het verpleeghuis. Bovendien vindt de gemeente de kosten van een tunnel (3 miljoen euro) erg hoog aangezien niet duidelijk is of deze onderdoorgang ook in de toekomst nodig blijft.Het plan voor de Churchilllaan ligt de komende vier weken ter inzage. De werkzaamheden verlopen gespreid. De kruispunten bij Vijf Meilaan en Telderskade/Cornelis Schuytlaan worden nog dit jaar opgeknapt. Volgend jaar zijn eerst de kruispunten bij de Bazelstraat/Kennedylaan en de Brandts Buyskade aan de beurt, in de tweede helft van 2003 gevolgd door het kruispunt met de Haagweg bij de Churchillbrug.Marijn Kramp

Bron:  Leidsch Dagblad Online

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Jammer dat er maar halve maatregelen genomen worden door de gemeente Leiden. Al jaren is er sprake van de aanleg RW11-west en nog steeds wordt er alleen maar over gesproken en niets gedaan.

Het grootste knelpunt op de N206 door Leiden is niet de Churchillaan/Dr.Lelylaan zelf (behalve de verkeerslichtinstallatie op de kruising met de Haagweg) maar nog veel meer de brug over de Vliet thv de Kanaalweg. Zolang daar niets aan wordt gedaan, duurt het voor inwoners van Leiden (Zuid-West) op drukke momenten meer dan een half uur om hun stad te verlaten.