CJIB is traag met terugbetalen onterechte boetex

De Nederlandse samenleving zit ingewikkeld in elkaar. Eén van de taken van de overheid is alles toch op rolletjes te laten lopen. Dat lukt niet altijd. Het kan gebeuren dat er iets mis gaat tussen u en een overheidsinstantie. U krijgt steeds maar geen antwoord op uw brief of u vindt dat de overheidsinstantie zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt. Vervolgens klaagt u hierover, maar uw klacht wordt bij de overheidsinstantie niet gehoord. In veel gevallen kunt u dan een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.


Laura Kramer* is op weg naar een begrafenis. Ze rijdt met haar auto op een provinciale weg waar de maximumsnelheid 80 km per uur is. Ze houdt zich daar keurig aan, totdat ze achter een auto komt te rijden die ongeveer 70 km per uur rijdt. Dat is wel weer wat langzaam en dus haalt ze haar voorligger in op een overzichtelijk stuk weg waar geen inhaalverbod geldt. Terwijl ze dit doet wordt ze geflitst vanuit een geparkeerde auto. Ze schrikt en realiseert zich dat ze tijdens de inhaalmanoeuvre de maximumsnelheid heeft overtreden. Een paar maanden later ontvangt ze van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bekeuring.


Om verhogingen te voorkomen betaalt ze de bekeuring, maar eigenlijk is ze het er niet mee eens.
Ze was immers aan het inhalen. En het is, gelet op de verkeersveiligheid, van belang dit zo snel mogelijk te doen. Ongetwijfeld is op de foto nog te zien dat ze zich op de linkerweghelft bevond. Ze gaat daarom in beroep tegen haar bekeuring bij de officier van justitie. En met succes. De officier van justitie vernietigt haar bekeuring. Tot zover verloopt alles soepel. Nu is het wachten op het geld dat ze al betaald had voor haar bekeuring. Het CJIB laat op 4 juli weten dat het geld wordt teruggestort.

Een maand later heeft Laura nog niets ontvangen. Ze belt met het CJIB. Weer een maand later heeft ze nog steeds niets ontvangen en belt opnieuw.
Welkom bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden.--------------------------------------------------------------------------------Volgende kolom
Eind september begint ze haar geduld te verliezen en stuurt het CJIB een brief. Daarop komt een week later een briefje terug dat Laura´s brief in behandeling zal worden genomen. Begin november heeft ze er genoeg van. Inmiddels is er een halfjaar verstreken sinds ze de bekeuring heeft betaald. Het kan toch niet dat de pro cedures bij het CJIB zo veel tijd in beslag nemen, terwijl wel van haar verwacht wordt dat ze op tijd haar bekeuring betaalt op straffe van verhogingen van de opgelegde boete? Laura dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.


De Nationale ombudsman neemt contact op met het CJIB. Wat is hier toch aan de hand? In reactie op de klacht laat het CJIB binnen een week weten dat het geld van Laura eind september per abuis naar een verkeerd rekeningnummer is overgemaakt. Het CJIB verontschuldigt zich bij Laura voor de gemaakte fout en de vertraging in de terugbetaling. Het geld wordt direct overgemaakt naar het goede rekeningnummer, vermeerderd met wettelijke rente als een soort schadevergoeding. Laura Kramer heeft eindelijk haar geld en is tevreden. De Nationale ombudsman sluit het dossier.


* Om redenen van privacy zijn de namen veranderd.

Bron:  Telegraaf

Melder: Wim

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram