Column: 3VO, Fietsers en rotondesx

Om fietsers geen voorrang meer te verlenen op rotondes is de omgekeerde wereld volgens 3VO. Volgens onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zijn rotondes waarop fietsers geen voorrang hebben, veel veiliger dan rotondes waar fietsers dat wél hebben.Als automobilist houd ik niet zo van rotondes. Maar met de kennis dat die “ondingen” echt verschil maken, slik ik mijn ergernis meestal in. Het onderzoek van SWOV vernam ik dan ook met een glimlach, het voorstel is perfectief, verbeterend.Er was eigenlijk geen reden om daar iets over te schrijven, ware het niet dat de reactie van 3VO op het onderzoek mij verbaasde.De verkeersveiligheidorganisatie is namelijk van mening, dat fietsers “uit de voorrang” op rotondes maatschappelijk onaanvaardbaar is. Volgens 3VO is het de omgekeerde wereld, automobilisten moeten gewoon beter op de voorrangsregels letten. In reactie op de “Fietsersbond” laat SWOV weten géén voorkeur te hebben voor vervoerswijze, zij trekt niemand voor, SWOV gaat alleen af op de cijfers.Nou, behalve de harde cijfers is er ook nog zoiets als mensen, meldt 3VO in haar persbericht. De “zwakke verkeersdeelnemers” moeten beschermd worden.Het aardige van SWOV’s onderzoek is, dat deze verschillende studies naar rotondes noemt, die min of meer dezelfde uitkomst hebben. Wetenschap is herhalen van de resultaten en dat is in dit geval gebeurd. Verder heeft Ir. Dijkstra, zijn rapport met de nodige zelfkritiek geschreven.SWOV noemt twee -mogelijke- verklaringen voor de uitkomst. De automobilist denkt soms ten onrechte dat hij/zij voorrang heeft op een rotonde. De tweede mogelijke verklaring is dat de automobilist op teveel dingen moet letten, waardoor het wel eens mis kan gaan.In die laatste verklaring kan ik mij zeer goed vinden. Als ik bij een rotonde kom, moet ik op mijn snelheid letten, ik moet op de voorrang letten, ik moet alvast gaan kijken hoe ik de rotonde op moet rijden en dan moet ik daarbij ook nog letten op fietsers die van links Ă©n van rechts kunnen komen. Dan komt de rotonde zelf, waarbij ik moet letten op verkeer dat de rotonde op wil gaan, anticiperen op fouten van die ander, de rotonde rijden, kijken waar ik naartoe wil gaan en opletten of ik bij het verlaten van de rotonde geen ander verkeer tegenkom; fietsers die van zowel links als rechts kunnen komen.Ja, soms rijden fietsers rotondes met de klok mee! -Ik- mag betalen als het misgaat!Daarom heb ik geen enkele sympathie voor de opmerkingen van 3VO, dat automobilisten zich maar aan de voorrangsregels moeten houden. Fietsers houden zich namelijk bijna nooit aan regels, terwijl de automobilist wel altijd opdraait voor de fouten van de fietser! Gezien het aantal waarnemingen kun je ook niet zonder meer verlangen dat automobilisten zich maar aan de regels moeten houden. Één foutje in al die waarnemingen en het gaat helemaal mis!Laten we hierbij ook niet de sterke kanten van de “zwakke verkeersdeelnemers” vergeten. Een fietser heeft een kortere remweg dan een auto en hoeft op minder dingen te letten. Laat het eens voorkomen dat een auto met een net iets te hoge snelheid op die rotonde afkomt, moet die fietser dan onder de auto liggen omdat het om een principiële kwestie gaat? Alsof een automobilist met plezier die fietser aanrijdt om vervolgens voor de aansprakelijkheid op te draaien!In hoeverre is het maatschappelijk onaanvaardbaar dat fietsers geen voorrang meer krijgen op rotondes? Het autobezit in Nederland is drastisch gestegen in de afgelopen tien jaar (bron CBS), terwijl het fietsbezit juist is afgenomen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, is het spreekwoord. Toenemende automobiliteit zal in dat stramien ook tot een toename leiden van waarnemingsfouten.Ongetwijfeld kan 3VO allerlei argumenten aanvoeren, om te bepleiten dat groei van autobezit en daling van fietsbezit geen goede zaak is, maar geen enkel argument zal gaan over voorrang voor fietsers op een rotonde! 3VO komt met haar standpunt dan ook absoluut niet op voor verkeersveiligheid, zelfs niet voor de fietser want die moet vaker onder een auto liggen.Als de “harde cijfers” gunstig zijn voor automobilist, kan 3VO opeens niet meer voor verkeersveiligheid zijn, dan is 3VO opeens voor de maatschappij.Soms zijn het toch een stelletje mafkezen daar in Huizen...

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram