Column: 80km/u werkt niet


Experiment mislukt. De verontwaardiging over 80km/u maatregelen begint zich op te stapelen. Herkenbare problemen en een poeier van een denkfout zijn de oorzaak.Verkeerstheorie: De meest optimale snelheid op een snelweg is 80km/u. Bij deze snelheid is de volgafstand tussen auto’s dusdanig, dat de wegcapaciteit het grootst is.Serge Hoogendoorn, onderzoeker van TU Delft, was in een interview in Intermediair kritisch over de 80km/u maatregelen. Bij hogere snelheden is de wegcapaciteit ietsje kleiner en dat is prima. Wordt het wat drukker, dan zakt de snelheid vanzelf omlaag en wordt de wegcapaciteit weer ietsje groter. Met snelheden boven de 80km/u ontstaat geen file, bij snelheden onder die 80km/u neemt de wegcapaciteit af waardoor er juist eerder files ontstaan.De politiek en de ambtenarij denken dan: de meeste capaciteit is bij 80km/u, dus iedereen dat maximum opleggen. Stel een limiet in op 80, dan is het fileprobleem weer voor een stuk opgelost. De praktijk spreekt deze denkwijze echter tegen; evalueer de denkfouten.Die 80km/u hoort géén bovengrens te zijn. Die 80km/u moet gezien worden als een vangnet. En een vangnet kan alleen dingen opvangen die van boven komen, zoals Hoogendoorn het heeft uitgelegd. Een vangnet waarvan wettelijk bepaald is dat je er niet boven mág komen, vangt niets op. Zolang de snelheid in het vangnet van 80km/u zit, of juist erboven, ontstaan er minder files. Er wordt al weinig afstand gehouden bij hogere snelheden dan 80 km/u; daar zit geen winst meer in.Het 80km/u experiment op de A13 bij Rotterdam Overschie heeft aangetoond dat stilstaand verkeer meer uitlaatgassen uitstoot dan rijdend verkeer. Dat VID publiceert dat files zijn toegenomen sinds invoering van 80km/u gepaard met trajectcontrole is dus slecht nieuws voor het milieu. Want de files staan op snelwegen die langs de bebouwde kom liggen. Wat niet is meegeteld, zijn de files die *binnen* de bebouwde kom staan. Deze files zijn ook langer geworden. Auto’s staan dus langer in woonkernen mét draaiende motor en die tellen ook mee als het om uitstoot gaat.Ook de veiligheid is afgenomen. Lagere snelheden zijn niet altijd veiliger. Probeer in een 80km/u stuk op de snelweg maar eens een afslag te nemen in verkeer dat erg dicht op elkaar rijdt, je komt er bijna niet tussen. Van baan verwisselen, uitvoegen en invoegen is moeilijker en onveiliger geworden. Juist bij 80 km/u ontstaan de meeste botsingen.De 80km/u maatregel werkt alleen tijdens de spits, alleen als je die snelheid toch niet kan overschrijden en alleen als je rechtdoor moet. Dat is het ideale verkeersgedrag volgens verkeerswetenschappers. Dat heet de “homogene verkeersstroom”. Maar dat soort verkeerswetenschappers lijken wel eens te vergeten dat je ook ergens naartoe moet. Mensen die op de meest linkerbaan rijden zijn niet van plan om op die meest linkse baan te gaan wonen. Vroeg of laat moeten ze naar rechts en dat betekent einde homogene verkeersstroom.De voorlichting van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie communiceert bij monde van Koos Spee dat zij dit beleid uitvoeren voor de verkeersveiligheid, het milieu en om files te bestrijden. BVOM uit Soest heeft álle planken misgeslagen en ze zullen dan ook een nieuwe smoes moeten bedenken om dit nog uit te kunnen leggen.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad