Column: Congestieheffing


Waar zijn de media als je ze nodig hebt? Waarom staat er op de website van de Haagse PvdA niets over het invoeren van congestieheffing? Die Haagse PvdA is toch echt voorstander van dit plan.Onlangs was ik aanwezig in politiek café Den Haag. Er waren allerlei debatten georganiseerd, maar het debat tussen PvdA Den Haag en een VVD Tweede Kamerlid kreeg mijn opperste aandacht.De PvdA-lijsttrekster voor de gemeente Den Haag, Jetta Klijnsma, is voorstander van een congestieheffing. Een congestieheffing betekent concreet dat alle auto’s die de stad inrijden entree-geld moeten betalen. Dit plan zou volgens Klijnsma in Londen ook al heel erg goed werken.VVD Tweede Kamerlid Stef Blok is absoluut tegen dit plan. Je moet mensen niet ontmoedigen om naar de Haagse binnenstad te komen. Dat zijn plannen die alleen maar schadelijk zijn voor de economie. Net zo goed moet je mensen niet ontmoedigen om in de gemeente Den Haag te komen werken. Tweede Kamerlid Paul de Krom zei later die avond, dat als het te moeilijk en te duur wordt om in het centrum van Den Haag te komen, dan gaat hij zijn boodschappen doen in Zoetermeer.Een belangrijk plan van de PvdA en goed stilgehouden ook. Tijdens zo’n politiek café wordt er wel even over gesproken, maar verder valt er weinig over terug te vinden op de website van de Haagse afdeling van de PvdA. Vanwaar die stilte? En aan de andere kant, zeer handig van de VVD om de PvdA op die congestieheffing aan te vallen.Gelukkig hebben we bij Flitsservice contacten in Engeland en dan weet je dingen over de Londense congestieheffing die je niet zo snel in een Nederlandse krant leest. In de praktijk heeft de heffing niet zoveel invloed gehad op het terugdringen van autoverkeer. De drukte werd in Londen in de buurt van de tolpoortjes iets minder. Maar diep in het centrum en net buiten de ring van tolpoortjes was de drukte als vanouds.Het is natuurlijk ook de vraag welke offers je wilt brengen. Bedrijfjes in hele straten van Londen gingen failliet nadat de congestieheffing werd ingevoerd. Is de Haagse afdeling van de PvdA soms voorstander van meer werkloosheid?Mijn gedachte was, als de Haagse PvdA zich gaat bezighouden met congestieheffing, dan zijn er vast ook wel andere gemeenten waar dit onderwerp speelt. Navraag leert dat de grote partijen SP en Groen Links in de gemeente Nijmegen ook met de congestieheffing aan de slag willen. Van de VVD is het in ieder geval duidelijk; ze zijn tegen de heffing. Het standpunt van de CDA is mij helaas niet bekend. Van lokale en/of splinterpartijen weet je tijdens de verkiezingen eigenlijk nooit hoe ze over onderwerpen denken die nieuw voor ze zijn.Op die bewuste politieke avond bleek nog iets anders. In verschillende debatten profileerde de VVD zich als een echte autopartij. Met name Tweede Kamerlid Paul de Krom deed alle uitspraken, die we als reactie vaak op Flitsservice terugvinden. Méér asfalt voor doorstroming en dus ook milieu, afschaffen van de 80km/u zones als het niet werkt, géén verhoging van dieselaccijns omdat het niet werkt (zie bijv. hoge brandstofprijzen) en géén gratis openbaar vervoer (wat niet gratis is) omdat mensen daardoor alleen maar meer gaan reizen.Nu heb ik het vaak gehad over dat de waarde van het stembiljet is afgenomen. Maar één ding is zeker, als de VVD in de gemeente Den Haag te weinig stemmen krijgt, dan komt die congestieheffing er gewoon. De PvdA zinspeelt op een links college en dat betekent in de praktijk dat de burger méér geld aan de overheid moet afdragen. Ik hou mijn hart vast voor andere gemeenten; hoeveel andere gemeenten zouden zich met een congestieheffing bezig houden? Dat is erg moeilijk te bepalen als het onderwerp zo weinig aandacht krijgt.Ik heb die avond in ieder geval besloten om zeker te gaan stemmen en daarmee geef ik dankbaar gevolg aan de duidelijkheid die de Haagse PvdA mij die avond heeft gegeven. Niet stemmen is in dit geval geen optie meer.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad