Column: Duur Groen Brusselx

Het referendum voor de Europese Grondwet staat op stapel. Het kabinet spreekt de oorlogskas van 3,5 miljoen Euro aan, om mensen over te halen voor een “ja” stem.Paniek in de tent! We horen jarenlang dat Brussel te ingewikkeld is, waardoor we er ons maar niet mee moeten bemoeien. Chocolade sigaretten worden verboden, de ladder van de glazenwasser wordt verboden, nee, zelfs europarlementariërs snappen daar niks van!Maar het is oppassen met die stem. Minister Donner waarschuwt voor een derde wereldoorlog als we nee stemmen. Minister Karla Peijs van V&W noemde Donner’s verhaal onzin tijdens de presentatie van de verkeersslachtoffercijfers op 27 April in Delft.De Nederlandse overheid wil meer inkomsten. Lastenverhoging is goed, lastenverlichting is slecht. Meer boetes voor handheld bellen dus en geen publieke campagne om het geheugen van de automobilist op te frissen, aldus het advies van acceptgiro fundamentalist Koos Spee. Verwachte inkomsten: 16.8 miljoen Euro.De kilometerheffing gaat de files oplossen, maar het geld mag niet besteed worden aan asfalt. Dat willen sommigen wel (VNO-NCW), maar de Raad van State en de milieubeweging liggen dwars. Europese milieuwetgeving is de bron van alle ellende. Het complete verkeersbeleid zit muurvast.Milieu staatssecretaris van Geel doet verwoede pogingen om de milieuregels te versoepelen, maar dit wordt in eigen land en in Brussel gedwarsboomd. Kun je nagaan, als overbetaler plus het vetorecht heeft Nederland tenminste nog een stem in Brussel.En Brussel gaat nauwer samenwerken met de milieubeweging, volgens de Aarhus conventie. Wat groene rakkers uit Nederland in eigen land niet voor elkaar krijgen, proberen ze via Brussel te verbieden. Een Europees totaalverbod op het aanleggen van nieuwe wegen is de nieuwste inzet. Het is dus niet meer een klein groen stemmetje waar Brussel naar luistert, de milieubeweging roert een behoorlijke vinger in de pap.Nou, die is fijn. Wij krijgen kilometerheffing uit een verdeelde commissie Nouwen. Dat geld zou besteed moeten worden aan de bestrijding van files en via Brussel loopt men file-oplossingen zoals nieuw asfalt tegen te werken. De Nederlandse staat is blij, want het geld dat uit de kilometerheffing komt mag dus niet besteed worden aan verkeer. Dan is er altijd nog wel een ander balk te vinden waar dat geld overheen gesmeten kan worden. Daarom graag een ja-stem, dan kan de Nederlandse overheid doorgaan met geldverkwisting. Een ja-stem is stem voor hogere belastingen waar we geen cent van terugzien.Natuurlijk gaan de opbrengsten uit de kilometerheffing niet naar verkeer. De sterke milieubeweging in Brussel, die gewoon nauw samenwerkt met de Nederlandse clubjes gaat dat écht wel tegenhouden.Met een ja-stem voor het referendum van de Europese grondwet, gaat men juist scheiding maken in wat nationaal en internationaal geregeld moet worden. Milieu is iets wat internationaal moet, dat moet dus naar Brussel, die nauw samenwerkt met een hele enge milieubeweging. Het heeft er alles van weg, dat de Nederlandse verkeersproblemen van vandaag de dag ernstiger zullen worden en dat de kilometerheffing niets meer is dan een belastingmaatregel die niet werkt en toch veel geld kost.De Europese grondwet zegt dat wij dingen beter nationaal regelen en dat Nederland een bepaalde rem heeft. Brussel kan alleen wél zoiets naast zich neerleggen (ga toch weg met je rem!) en met zijn eigen plannen doorgaan, samenwerkend met een milieubeweging die alleen in verboden kan denken. Nederland krijgt dus minder macht na een ja-stem, want de zogenaamde remmen kunnen door Brussel geblokkeerd worden.Balkenende vind dat er meer idealisme moet zijn als het om de Europese grondwet gaat. Nou, dat idealisme is er wel degelijk. Het Kyoto protocol is Europes aangenomen, met als doelstelling om de Nederlander honderden miljarden uit zijn zak te kloppen voor een fictieve temperatuurdaling van twee graden Celsius. U betaalt de extra energie belasting via de energiebedrijven. Die temperatuurdaling? Ach dat zien we wel. Het broeikaseffect is alles behalve wetenschappelijk bewezen, maar wél duur! Europees dokken voor een hogere energierekening, terwijl niemand eigenlijk hard kan maken dat het helpt. Maar wel weer belastingverhoging.Bovendien, meer werkloosheid is goed voor het milieu want dan wordt er minder geconsumeerd. De milieubeweging heeft de bouw van flink wat bedrijfsterreinen tegengehouden, daarmee is de milieubeweging evenzo verantwoordelijk voor de instandhouding van werkloosheid, omdat er niet meer banen geschept worden! Ook hier gaat het weer om regeltjes uit Brussel, waarvan je kunt afvragen of ze niet een beetje overdreven zijn.Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week de boel belazerd door te zeggen dat 18.000 Nederlanders tien jaar korter leven door de uitstoot van fijnstof. Dat was de uitkomst van een rekensommetje. Het was *niet* de uitkomst van een studie waarbij de gezondheid van overleden mensen was onderzocht! Oplichterij met rekensommetjes, op kosten van de belastingbetaler! Iederéén kan wel sommetjes bedenken! Die 18.000 doden door fijnstof is namelijk niets meer dan fantasie! Een ingewikkeld rekenmodel geeft nog steeds geen waarheid! Het is onbehoorlijk dat een volksverlakkerende tent als het RIVM van een flinke scheut belastinggeld in naam van de Staat dit soort onzin publiceert! Oplichterij, die ervoor zorgt dat er geen geld naar nieuw asfalt gaat!Er wordt gezegd dat de Europese grondwet een nietje is door alle verdragen binnen de Europese unie, plus een extraatje. Nou, als het allemaal aan een nietje ligt, het is nu al bar en boos, dat nietje is dus helemaal niet nodig en dat extraatje verslechtert de Nederlandse positie.Hoewel je veel kritiek kunt hebben op Nederlandse politici, moet je beseffen dat dit lieden zijn met lef die nationale slechtere tijden van allerhande enge lobbyclubs van zich af weten te houden. Nee, onze politici zijn zeker niet perfect, maar zet er een stel slappelingen voor in de plaats en het gaat écht verkeerd in Nederland. Een boel dingen zijn zeker niet goed, maar Den Haag houdt wel de wezenlijk foute dingen tegen. En dat soort overheidsweerstand die toch in het belang is van de burger, kun je niet toevertrouwen aan de praatclubs van Brussel.Brussel die onder druk van de milieubeweging vloeibaar wordt, draait ons land de nek om. Met de grondwet gaat er wel degelijk meer macht naar Brussel, hoewel onze politici dat keihard ontkennen. Brussel breekt ons verkeersbeleid af, draait onze visserij de nek om, helpt ons boerenbedrijf om zeep en voorkomt dat wij nieuwe bedrijfsterreinen kunnen bouwen. Brussel werkt aan meer werkloosheid in ons land. Daar moet je vooral een ja-stem voor geven!Met toetreding van nieuwe lidstaten word ons stemmetje zelfs nog kleiner. Nou, wat staat die ja-stem aan de goede kant zeg! Met de toetreding van nieuwe oost Europese landen hebben wij als overbetaler opeens minder te zeggen over ons eigen geld!Weg met die grondwet dus! En weg met die invloedrijke milieubeweging! Brussel is goed om onze verkeersproblemen te verergeren en alles duurder te maken. Daarnaast is Brussel ook goed voor werkloosheid. En dat allemaal dankzij die milieubeweging, die via Brussel tegen ons nationale belang strijdt!Kortom, 1 juni in het stemhokje, stem NEE tegen de Europese grondwet! Nederland moet onafhankelijk blijven en geen extra macht geven aan Brussel, waar enge milieuclubs steeds meer de scepter zwaaien. Stem dus NEE tegen de verergering van de huidige verkeersproblemen. Stem NEE tegen de hoge werkloosheid waar Brussel in samenwerking met de milieubeweging hard aan werkt! Stem NEE tegen belastingverhoging waar u zelf nooit van zult profiteren!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram