Column: Nieuwe luchtkwaliteit regels in maart 2006x

Staatssecretaris Van Geel van Milieu meldt aan een medewerker van Flitsservice dat de nieuwe regels voor luchtkwaliteit in maart 2006 worden geïntroduceerd.Nederland heeft heden ten dage zeer veel verschillende methodes om luchtkwaliteit te meten. Één van de methodes is om het aantal passerende voertuigen te tellen en aan de hand hiervan de uitstoot te berekenen. Dit model houdt geen rekening of auto’s zuinig zijn of juist niet.Andere meetmethoden bestonden uit een apparaatje dat lucht inhaleert en daar metingen aan verricht. De verschillende meetmethoden gaven uiteindelijk de meest uiteenlopende resultaten, die vrijwel nooit overeenkwamen.Nieuwe regels zijn dus nodig om de metingen van luchtkwaliteit betrouwbaarder te maken. Van Geel heeft diverse deskundigen in één kamer gezet, met de opdracht op pas uit de kamer te komen wanneer er overeenstemming is. Maar deskundigen van extremistische milieuorganisaties werden uitgesloten.Uit deze sessies is een voorstel gekomen, dat zich dit najaar zal concretiseren. Dan ligt er een voorstel dat nog in wetgeving omgezet moet worden. De planning is, om deze wetsvoorstellen in maart 2006 te behandelen.Eerder lekte richting Flitsservice dat deze nieuwe meetregels er pas in mei 2006 zouden komen. Blijkbaar heeft Van Geel de ambitie om dit twee maanden eerder te behandelen.Metingen van luchtkwaliteit hebben ervoor gezorgd dat gemeentes niet meer mogen bouwen. De Raad van State kent ieder bezwaarschrift toe, omdat er een wettelijke koppeling bestaat tussen ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. De nieuwe wetgeving is bedoeld om de cijfers van metingen zuiverder te krijgen, waardoor allerhande bouwprojecten alsnog kunnen doorgaan.De nieuwe meetregels vergroten ook de kans, dat Milieu Defensie zwakker staat in haar juridische processen om diverse wegen in steden af te sluiten voor verkeer. Omdat beter meten zou kunnen betekenen dat de luchtkwaliteit op veel plaatsen gewoonweg voldoet aan de wettelijke norm.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram