Column: PC Hoofd Tractor onder vuur van socialisten.xZoals u wellicht vernomen heeft wenst GroenLinks de SUV, ook wel PC Hoofd Tractor uit het straatbeeld te weren. Een algeheel verbod zit er niet in dus probeert men het middels het beproefde sabotage en boycot principe. De SUV zou namelijk te gevaarlijk zijn voor andere zwakkere weggebruikers. Ook zou deze teveel benzine verbruiken en meer vervuiling uitstoten. Ik heb alle reden om de gegeven redenen te wantrouwen. Persoonlijk denk ik dat het alles te maken heeft met de ideologische overtuiging van deze rode rakkers. Ik ben ervan overtuigd dat ook verkeersveiligheid hier gebruikt wordt als excuus om een ideologische standpunt te maken. Zo weet ik dat een beetje socialist zich groen en rood ergert aan iedere uiterlijk vertoon van rijkdom. Men noemt het niet voor niets een PC hoofd tractor en niet gewoon een SUV ofwel grote auto. Lekker stigmatiseren kun je aan de linkse rakkers wel overlaten.Het argument dat de SUV per saldo veel meer benzine zou verbruiken en daarom veel vervuilender zouden zijn, leg ik onmiddelijk naast me neer. Dit is namelijk een non-argument en aantoonbaar niet juist. Dit gaat slechts op voor de veel oudere, wat de Amerikanen trucks ofwel pickups noemen. Dat is slechts een populistisch argument.
Hetgeen zo jammer is aan dit soort mensen, is dat men niet het concept solidariteit uitlegt als “iedereen (even) rijk, dus daar gaan we aan werken” want dat zou weer bevorderend zijn voor het kapitalistische gedachtegoed. En zoals iedereen weet is dit volgens de stiekeme neocommunisten zo ongeveer het grootste kwaad van de wereld. Mensen met meer verstand weten dat het kapitalisme iedere vooruitgang gebracht heeft die we thans kennen. Maar verstand is niet iets waarin deze rode rakkers excelleerden. In plaats van “iedereen (even) rijk” hangt men dus “iedereen even arm en aan de staatssteun” aan. Gelijkheid en solidariteit kan volgens deze doemdenkers dan ook alleen bestaan als ons economische stelsel volledig aan barrels wordt geholpen. Ik hoorde laatst nog een paar van die stakkers op TV verkondigen (demonstratie tijdens de G8 ) dat men pas wilde spreken van succes als het kapitalisme uitgeroeid was. Dat ze hier hun (ongetwijfelde) uitkering aan te danken hebben gaat even volledig aan hen voorbij. Evenals het überhaupt niet mogelijk had geweest om de derdewereld geld te lenen, kwijt te schelden of noodhulp te schenken als deze verfoeilijke kapitalisten niet voor zoveel rijkdom hadden gezorgd. De PC hoofd tractoren moeten dus uit het straatbeeld geweerd worden omdat dit kennelijk de contrasten tussen rijk en arm zou benadrukken.
Dat het niets te maken heeft met verkeersveiligheid mag ook blijken uit het feit dat men zich op geen enkele manier druk maakt over veel te kleine autootjes. Zo hebben we de “Atos” en de “Wagon R” type autootjes waarbij de kreukelzone voornamelijk gevormd wordt door de inzittende. Deze verkapte 45KM karretjes zijn levensgevaarlijk, want je mag met het speelgoedding zowaar de snelweg op, en het bereikt zowaar nog 120 km/ h ook. Niet dat de bestuurders van dit soort overkapte rolstoelen dit ook rijden. Want dan kom je aan een ander punt dat niet onbelangrijk is. Als je al duf genoeg bent om jezelf in een gemotoriseerde strontvlieg te hijsen, dan blijkt dit wel degelijk een afspiegeling te zijn van de psychische gesteldheid van de eigenaar. Angst en armoede lijken wel aardig samen te gaan. Natuurlijk wil ook ik niet stigmatiseren, maar soms heb ik wel eens het idee dat het gros van de mensen dat zich geen echte auto kan veroorloven, dit ook niet zouden moeten doen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Dat men geen kans heeft gezien zichzelf een dusdanige positie in het leven te verwerven dat men een behoorlijke auto kon kopen zegt evenwel vaak iets over het soort van mens waar we het hier over hebben. Jammer genoeg is een Suzuki Alto (nog zo’n strontvlieg met 600 cc motorinhoud) tegenwoordig net zo duur als een beetje bromfiets. Dus daar waar de lutser vroeger op de bromfiets van A naar B ging, daar veroorloofd men zich nu een gemotoriseerde trapauto.
Het leed op de weg is niet te overzien. Onzekere angstige mensen die menen ieder risico te moeten vermijden in het leven, die bovendien nog eens in een karretje rijden die (bewezen) levensgevaarlijk zijn. Zo hebben botsproeven aangetoond dat deze autootjes volkomen vernietigd worden als ze in aanraking komen met een ander object. Vandaar ook dat takeldiensten, naast de normale uitrusting, tegenwoordig ook een stoffer en blik meenemen op de pulver van de Ato’s typetjes op te ruimen. Maar om niet al te sarcastisch te doen, we hebben het over de ultieme doelgroep van de rode rakkers. We zien dat men zich vooral niet richt op andere weggebruikers die ervoor zorgen dat een SUV gevaarlijk kan zijn. De Ato’s gedrochten hebben we uitvoerig besproken, maar denk ook eens aan voetgangers en met name fietsers. Tegenwoordig wordt de status van de fietser verheven tot één van onsterfelijkheid, alsmede juridisch en verzekeringstechnische onschendbaarheid. Althans, als we het verkeersbeleid mogen geloven. De zwakkere in de samenleving nemen een ongekende voorname positie in, in de Nederlandse maatschappij. De rijkere of beter ontwikkelde idioot moet het maar zelf zien te rooien en wordt geacht de incompetentie van mens en overheid voor zijn rekening te nemen. Letterlijk voor zijn rekening dan wel te verstaan. Het “iedereen even arm” concept wordt namelijk tot in de finesses nagestreefd door de mensen die elkaar bij voorkeur met de uniseks titel “kameraad” aanspreken.
Laten we wel zijn. Ik heb er totaal geen problemen mee dat de zwakkere in de samenleving de kans wordt geboden ook te genieten van het leven. Ik ben een voorstander van een goedverzorgd sociaal vangnet. Om nog even specifieker te zijn kan ik u mededelen dat ik thans mezelf mag rekenen tot ervaringsdeskundige. Jawel, ik heb aan de lijve mogen ondervinden hoe onze overheid haar welgestelde hardwerkende onderdanen dusdanig boycot en saboteert totdat en net zolang ook deze behoren tot de sociaal zwakkere. Want dat is namelijk het enorme ideologische en verstandelijke gebrek in ons kikkerlandje. Het is namelijk niet de bedoeling dat u boven uw kunnen uitstijgt, dat u het maakt in het leven, dat u voor een dubbeltje geboren zijnde uit weet te stijgen tot 12,5 cent. Als werkende en of vermogende Nederlander wordt u kunstmatig op 10,3 cent gehouden. Zodra u wel neigt naar het overschrijden van deze grens dan poogt men middels belastingdruk, welke voor de gemiddelde werkende Nederlander reeds gestegen is tot circa 65% (alle belastingvormen samengevat), u weer in het gareel te krijgen. Ben u een dusdanige handige flikker dat u ook aan deze repressie weet te ontsnappen, dan is het zaak dat u vooral uw rijkdom voor uzelf houd. Andere kennis laten nemen van uw welgesteldheid is namelijk “not done” in Nederland. In Nederland is het bepaald niet de bedoeling dat u zich verbeterd of dat het geluk u toelacht. Zelfs een miljoenenprijs in de postcodeloterij (linkse goede doelen organisatie) wordt in zoveel stukjes verdeeld dat per saldo de meeste zich nog niet als welgesteld kunnen betitelen.
In het PC Hoofd tractoren verhaal komt deze mentaliteit heel duidelijk naar voren. U breekt de geheime solidariteitscode van “allemaal even arm, al is het maar op het oog”. De SUV is bewezen een uitermate veilig vervoersmiddel. In plaats van de algemene veiligheid op te krikken door eisen te stellen aan minder veilige vervoersmiddelen en de gebruikers ervan, kiest men weer voor de slachtoffer variant. Als sterkere wordt u geacht zich onvoorwaardelijk aan te passen aan de zwakkere. En men is pas tevreden als u ook tot deze zwakkere behoort. En als u daar niet vrijwillig aan meewerkt, of u weet te ontsnappen aan dit socialistische regime, dan helpt men u wel even een handje. Kortom: De SUV is niet het probleem. De mentaliteit van het boven ons gestelde politbureau (oppositie in Nederland is De Facto een schaduwregering) is het probleem. Ik zou toch eens willen dat men dit eens doorzag.


Bron:  http://www.vox-populi.paganist.nl/

Melder: Ariel Bruens

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram