Column: Popi Jopi Speex

Spee wil populair zijn. De god van de onzinboete wil aanbeden worden! De hamslager wil voor al zijn moeite een beetje liefde krijgen van de varkens. Trajectcontroles zijn goed voor Kyoto. Kyoto is goed, dus dat kan maar één ding betekenen, Spee is goed!Zelfs onder de hoede van Kyoto is Spee nog steeds één van de minst geliefde mensen in Nederland. Spee houdt zich namelijk bezig met geldklopperij voor achterlijke redenen. Kyoto gaat de burger ook veel geld kosten. Het is dus niet zo vreemd dat flitspaalofficier Koos Spee zich aangetrokken voelt tot vakgenoten in de ambacht om de burger te berooien.Ik hoor vaak dat Spee door ons allen democratisch is gekozen. Dat is volstrekt niet waar want als er iemand is, die niets van democratische bemoeienis moet hebben, dan is het Koos Spee wel. Spee is onafhankelijk. Zelfs al zou er een politieke partij bestaan die het afschaffen van flitspalen in zijn partijprogramma zou opnemen, dan is dit via de democratische weg bijna niet mogelijk.Door zich achter Kyoto te scharen, heult Koos Spee zich met communisten van de milieubeweging. Stichting Heidelberg Appeal Nederland beschrijft in haar laatste nieuwsbrief hoe de milieubeweging van Brussel de kans heeft gekregen om haar ondemocratische ideeën aan de burger op te leggen zonder dat stemrecht daar nog tussen kan komen.Popi Jopi Spee is net als die milieubeweging net zo onafhankelijk, dat stemrecht er niet tegenop kan. Die ontwikkelingen verminderen dan ook meteen de waarde van het stembiljet.De onafhankelijkheid van Popi Jopi Spee ligt ook gevoelig in de politiek. Dat Spee de waarde van het stembiljet vermindert, is door Flitsservice eerder al aangegeven bij diverse politieke partijen in den Haag. Mensen moeten toch democratische controle krijgen over anti-democraat Spee, nietwaar? Die man moet op zijn minst beteugeld worden, zodat de kiezer iets te kiezen heeft als het over flitspalen gaat.De denktank van de VVD komt binnenkort met een oplossing. De Telderstichting is van mening dat er honderden zeer invloedrijke overheidsorganisaties zijn, die buiten de politieke controle zijn geplaatst (Elsevier 7/2005). Dat zijn dus organisaties waarover de burger niks kan zeggen via zijn stembiljet. Die onafhankelijkheid is een reden waarom de democratie in ons land niet zo goed werkt en dat moet volgens de Telderstichting absoluut veranderen. De Telderstichting oppert daarmee dan ook een plan, waardoor het stembiljet meer waard wordt. Ik hoop dat dit idee niet alleen binnen de VVD blijft. Meer democratie is precies datgene waar dit land om schreeuwt. Dat zouden de andere partijen dus absoluut moeten overnemen!Een klein maar voldoenend detail blijft niet onopgemerkt. Mensen zijn massaal aan het werk om het huis van Koos Popi Jopi Spee af te breken! In de toekomst krijgen mensen de democratische kans om het ondemocratische werk van Koos Spee tot fatsoenlijk niveau terug te dringen. Waar Koos Spee een stukje democratie om zeep heeft geholpen, waar Koos Spee een stukje rechtsstaat om zeep heeft geholpen, krijgt de burger in de toekomst de kans, om met zijn stembiljet een de compromisloze dictator van zijn stoel af te stoten en een gematigder persoon daarvoor in de plaats te zetten.Deze ontwikkeling moet ook het politie apparaat aanspreken. Die heeft dan ook geen Haags Laakkwartier circus meer nodig om zijn imago op te poetsen. Een eerlijke en fatsoenlijke politie (eigenlijk het imago van de politie) is goed voor de burger, de politie en zelfs voor de politiek.Onlangs is een NIPO enquête aan Flitsservice uitgelekt, waaruit blijkt dat de automobilisten die de meeste kilometers maken de grootste hekel hebben aan snelheidcontroles. Automobilisten met weinig kilometers blijken de beste stuurlui aan wal te zijn door erg veel met snelheidscontroles te sympathiseren. Doorgaans is de flitspaal minder populair dan staandehouding door een agent van vlees en bloed. Deze NIPO enquête is uitgevoerd in opdracht van Koos Spee, maar er is nimmer over gepubliceerd.Daar is dus de zet aan Popi Jopi Spee in zijn programma
Wegmisbruikers, om te laten zien hoe gezellig het is om een flitsboete te krijgen.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram