Column: Tijd voor een bezwaarschrift


De salarisverhoging van 30% voor bewindslieden kan weer betaalt worden. Het aantal snelheidsboetes is wederom gestegen naar een nieuw record.In 2003 viel het oude record, 7.6 miljoen snelheidsboetes. Een jaar later, 2004, daalde het aantal snelheidsboetes naar 7.3 miljoen. Het Openbaar Ministerie in monde van Koos Spee suggereerde later dat de daling van het aantal snelheidsboetes en de daling van het aantal verkeersdoden iets met elkaar te maken hadden.In 2005 steeg het aantal snelheidsboetes naar 7.9 miljoen. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat de stijging volledig door de nieuwe politiestaatpalen (trajectcontroles) wordt veroorzaakt. Kortom, een maandje flitsen met politiestaatpalen - ze zijn pas in december aangezet - levert even 700.000 snelheidsboetes op. De leugenachtigheid binnen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid leeft ook op; de stichting pleit tegenwoordig openlijk om meer boetes uit te schrijven voor kleine overtredingen. Terwijl zij eerder nog begrip hadden voor het gebrek aan draagvlak voor onze lage limieten.Tijd om het weer eens over bezwaarschriften te hebben. Begrijpelijk dat veel mensen de houding hebben, dat accepteren makkelijker is dan protesteren. Maar de afgelopen vier Kabinetten hebben een beleid gevoerd met het motto “je geld of je geld”.De politiek neigt om de rechtsstaat af te schaffen zodat ze ongeremd toegang hebben tot het geld uit bekeuringen, vandaar dat er ook meer bekeuringen uitgeschreven moeten worden en niet alleen voor snelheid. Maar zolang die rechtstaat nog niet afgeschaft is, is het bezwaarschrift de enig mogelijk vorm van protest; het stembiljet is waardeloos. Ja, ook de politiek houdt de cijfers van de bezwaarschriften in de gaten, misschien doen ze er nog eens wat mee.Hoe om te gaan met Wet Mulder overtredingen? Het moraal moet zijn, “boete is bezwaar”! Inderdaad, moraal. Want ik voer nogal wat morele discussies hierover.Bekend argument om géén bezwaar aan te tekenen (in alle gevallen genoemd door een man), “Ik ben fout geweest; ik ben een vent dus betaal ik gewoon”. Accepteren is makkelijker dan protesteren. In mijn ogen is een man een “vechtmachine”, daar heeft de man immers testosteron voor gekregen. Een echte vent gaat het gevecht aan. Als je alles accepteert zul je eindigen als slaaf. Misschien volgevreten, maar toch een slaaf. Ook overheidsmensen worden verbitterd door het spel van “geef mij je geld” en het moraal wordt hierdoor aangetast.Met 7.9 miljoen snelheidsboetes kun je stellen dat het draagvlak voor de geldende limiet voor veel mensen blijkbaar niet van binnenuit komt. Het is moreel niet verkeerd om te vechten voor je eigen mening, dan met een rotgevoel een klein deel van jouw eigendom – jouw eigen geld – zonder morren af te staan. Het bezwaarschrift is de enige manier om je mening te uiten, het stembiljet, nogmaals, heeft geen waarde. Als het dan moreel fout zou zijn om een bezwaar in te dienen, was het dan in eerste instantie dan al niet fout om de wet te overtreden? Het bezwaar gaat alleen maar over hoe je omgaat met een straf. Zelfs de conventie voor de Universele Rechten van de Mens geven aan dat iedere burger recht moet hebben op een eerlijke proces. Met een bezwaarschrift doe je een beroep op de meest fundamentele rechten die in ons land bestaan! Is dat moreel verkeerd? Landen pronken nota bene met dit soort rechtsbeginselen!Met het nieuwe boetesysteem sinds 2006 wordt per kilometer gerekend. Als je voor de rechter drie kilometer van je overtreding kunt afsnoepen, dan scheelt je dat in bepaalde gevallen al snel zo’n 12 Euro. Ook het ijkrapport wordt belangrijker, want slechte geijkte apparatuur scheelt al snel een paar kilometers en dus vele Euro’s. Altijd opvragen dat ijkrapport, ze moeten het toesturen!We hebben het met zijn allen democratisch gekozen? Velen hebben regels van snelheidslimieten niet democratisch gekozen, maar overgeërfd van vorige generaties. Bovendien, nadat je dat stembiljet in de bus hebt gestopt, of op de knoppen hebt gedrukt, kan den Haag op onze kosten weer vier jaar lang zijn eigen gang gaan. En als het dan toch moet, we hebben ook met zijn allen democratisch besloten dat je bezwaar mag aantekenen tegen een bekeuring, als je het er niet mee eens bent!Ik zie ook vaak rechtbankangst als een argument om niet in bezwaar te gaan. Dat is weer de leuke kant van de Wet Mulder, alles kan per brief, je hoeft niet naar de rechtbank. Op de rechtszitting verschijnen verhoogd wel je kans om te winnen. Het verschil tussen twee postzegels en geen bezwaar is de kans dat je misschien succes hebt.Bang om te verliezen? De rechtbank is je enige kans om onder die boete uit te komen. Eerst gaat je bezwaar naar de Officier van Justitie en die zegt altijd dat je bezwaar ongegrond is, daar wordt ie voor betaald. Van politie en het Openbaar Ministerie hoef je geen rechtvaardigheid te verwachten die willen alleen maar straffen. In beroep dus, op naar de rechter, die hoort wél rechtvaardig te zijn. Niet geschoten is altijd mis. Je hoeft niet eens bij de rechtbank te verschijnen, maar in dat geval verlies je het geheid.En wat als je het niet doet? Nou, als je geen bezwaar indient en braaf betaalt, dan komt jouw geld in veel gevallen terecht bij iemand die democratisch heeft gekozen voor een beleid dat jou veel boetegeld kost. Je geeft je geld als het ware aan de oppositie. Als je er voor gaat vechten is het anders. Als je er een rechtszaak van maakt, dan kost het de Staat zo’n 300 Euro. Als jij een boete hebt van bijvoorbeeld 30 Euro, dan lijdt de Staat verlies, zelfs als de rechter jouw bezwaarschrift verwerpt. En ach, dat we dan moeten denken dat opeens de belasting omhoog zou moeten omdat de Staat verlies lijdt op snelheidsboetes – dan had de oppositie maar niet democratisch voor dit systeem moeten kiezen nietwaar? Snelheidsovertreders kunnen de pot op? Nou, dan kan de democratische oppositie toch ook wel de pot op!En bezwaartjes kunnen best lonend zijn. Volgens onderzoek van Editie.nl wordt de rechtszaak door ongeveer de helft gewonnen.Voor meer tips en informatie kun je op de website kijken, onder juridisch. Stuur *geen* email met juridische vragen. Voor méér informatie op maat, over het indienen van een bezwaar kun je kijken op het forum, in de categorie juridisch.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad