Column: Wetenschappelijke desinformatie


Isaac Newton had ongelijk. De appel viel niet op zijn hoofd, nee, de aarde bewoog naar de appel toe. Je zal maar eens serieus een wetenschappelijk debat hierover voeren, ongeloofwaardig.Maar als het "wetenschappelijk" heet, dan zijn volwassen burgers van een moderne samenleving erg geneigd om het te geloven. Net als kinderen de 1-april grappen van het jeugdjournaal geloven.Kijken we argwanend naar die politicus die de ene keer zwart zegt en een week daarna wit. Wetenschappers hebben altijd gelijk, zelfs als ze binnen anderhalf jaar van mening veranderen.De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft er een handje van. De stichting verzamelt al meer dan vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek over verkeersongevallen en alles wat er mee te maken heeft. Internationaal een goede reputatie en een prachtige staat van dienst. Maar tegenwoordig mag die reputatie het raam uitgegooid worden, want goede onderzoekers binnen de stichting worden voor de voeten gelopen. Directeur Fred Wegman die eigenlijk ook een milieuactivist is, wil verkeersveiligheid en milieu graag combineren, ongeacht het feit dat hij hiermee afbreuk doet aan zijn eigen mensen. En dan kom je automatisch uit op impopulaire maatregelen die anti-auto zijn en dat valt wel in Wegman\'s straatje. Tot overmaat van ramp wordt het eigen "objectieve" onderzoek van SWOV bedreigd omdat Koos Spee, landelijk flitsofficier in de adviesraad van SWOV zit en daarmee dus invloed heeft op de conclusies van ieder onderzoek dat de stichting uitvoert.Om eens wat te noemen. Het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden is behoorlijk gedaald in 2004, ten opzichte van het jaar ervoor. SWOV doet onderzoek naar de vraag, "waarom is dat dan gedaald" en komt tot de conclusie dat ze er absoluut geen verklaring voor kunnen geven, behalve dan dat ze denken dat verkeershandhaving een (niet aantoonbare) positieve invloed heeft gehad. Later in het jaar 2005 komt SWOV met de oproep dat de kwaliteit van ongevalcijfers achteruit gaat.Moderne verkeerswetenschap anno 2005: we kunnen niks verklaren en de kwaliteit van onze cijfers wordt steeds slechter; conclusie: Koos Spee doet goed werk.Om nog eens wat te noemen, sinds Kabinet Balkenende II is SWOV in de problemen gekomen wegens bezuinigingen, er is gekort op allerlei subsidies, waardoor SWOV haar plannen bijna niet meer kan uitvoeren. En ook wel aardig om te noemen, Koos Spee heeft miljoenen Euro\'s te besteden en die zit in SWOV\'s programma adviesraad.Maar het wordt mooier. De tarieven van snelheidsboetes gaan omhoog en prompt publiceert SWOV zogenaamde "factsheets" ter voorlichting. Ze doen mee in de publiciteitcampagne! Jarenlang worden boetes standaard verhoogd en we horen niks van SWOV, maar dit jaar zijn ze van de partij. En hoe!Sinds de jaren zestig uit de vorige eeuw proberen allerlei wetenschappers een verband aan te tonen tussen snelheid en de kans op een ongeval. Goed, het verband tussen snelheid en de ernst waarin iemand gewond raakt bij een botsing was wat makkelijker. Maar dat hogere snelheden voor een hogere kans op een ongeval zou beteken is al jaren onderwerp van discussie. En uit al die onderzoeken zijn rekensommetjes, formules en modellen gekomen. Modellen die de overheid gebruikt om haar beleid uit te kunnen leggen aan haar burgers.Vanwege alle (wereldwijde) kritiek publiceert SWOV onderzoekster Aarts in september 2004 een literatuurstudie, waarbij zij ongeveer alle modellen de grond in worden geboord. Aarts geeft hierbij per formule zelfs méér kritiek dan je met Google terug kunt vinden. Geen enkele rekensom is goed, geen enkele formule klopt echt, geen enkel model is *echt* betrouwbaar. Maar toch publiceert datzelfde SWOV deze week in haar factsheet nog, dat al die rekensommetjes, formules en modellen toch eigenlijk prachtig zijn, om de verhoging van snelheidsboetes te rechtvaardigen. Anderhalf jaar later doen ze weer mee.Ze verwijzen ook nog naar het onderzoek van Oei 2001, waarin wordt aangetoond dat 30% van alle ongevallen te wijten is aan een te hoge snelheid. SWOV leest blijkbaar niet eens haar eigen onderzoeken, want Oei heeft dat namelijk nooit aangetoond. Bovendien waren enkelen bij SWOV destijds eigenlijk wel opgelucht, toen die flut onderzoeker van een Oei eindelijk met pensioen ging.Ze verwijzen naar het onderzoek van Mathijssen 2004 dat aangetoond zou hebben dat verkeershandhaving effectief was. Dat heeft deze onderzoeker nooit geschreven! De effecten van verkeershandhaving konden namelijk niet aangetoond worden. Het kleine effect dat ze hebben gezien, had te maken met het feit dat tegenwoordig meer mensen hun gordel om doen en dat heeft dus werkelijk niets met snelheidshandhaving te maken! Bovendien schreef de onderzoeker dat sinds Koos Spee aan de macht is, dat de kwaliteit van ongevalcijfers achteruit gaat. Koos Spee heeft ook nog eens zijn persoonlijke verkeerde conclusies van dit onderzoek in de landelijke pers gepubliceerd; De Volkskrant stelde geen vragen.SWOV komt in haar factsheet met een vrachtwagenlading aan wetenschappelijke referenties die geen mens doorleest, terwijl ze hun eigen wetenschappelijke bevindingen negeren. Het blijkt weer een mooie coproductie te zijn met Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie van Koos Spee.Dit noemen ze nu wetenschapsactivisme. Lieden die met behulp van wetenschap hun politieke idealen proberen te realiseren. En politici komen vaak met desinformatie. Evenzo kunnen de publicaties van SWOV net zo goed desinformatie genoemd worden.Ook SWOV wil eten uit de ruif van de financiële opbrengsten uit flitsboetes! Ach wee, er moet ook weer nieuw wetenschappelijk onderzoek komen ook. Dat burgers denken dat flitsen voor de staatsinkomsten zijn is namelijk helemaal verkeerd. SWOV wil dit beeld binnenkort gaan corrigeren, maar deze hersenspoeling wil de stichting dan ook al meer dan vijf jaar tot stand brengen.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad