De A4, A12 (Veenendaal) en A16 liggen komende maanx

De A4 en de A12 bij Veenendaal worden de komende maand vaak bezocht door
controleurs die op snelheid controleren. Dit hebben we van een controleur
uit het KLPD hoofdkwartier te Driebergen begrepen. Ons was al eerder
opgevallen dat de A4 ineens veel meer flitsmeldingen genereerde in ons
overzicht dan normaal gesproken het geval is. In het forum is al eerder
deze week de suggestie gewekt dat dit toch wel vreemd was, daar de A4
voorheen maar twee a drie keer per maand bezocht werd door de heren
controleurs.Het blijkt hier om een opdracht te gaan in het kader van de Klimaatnota.
De snelheidscontroles worden naast een beoogde algehele verlaging van rijsnelheden ook vanuit het oogpunt van milieu uitgevoerd want een auto genereert wat meer koolstofmonoxide en dergelijke
bij hogere snelheden. Dat het hier gaat om druppels op een gloeiende plaat
hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Vanwege de Klimaatnota
zijn dus dit keer de A4 en A12-Veenendaal uitgekozen als projectlocaties.Verder is ons ter ore gekomen dat ook de A16 de komende tijd extra bezoek
mag verwachten ter hoogte van de diverse werkzaamheden op dit traject. Ook
de A15 heeft met name te lijden onder het extra bezoek van flitswagens
en de A16 is dus ook ontdekt als potentiele goudmijn. Deze informatie hebben
we dan ook weer bij een projectleider van Rijkswaterstaat vandaan dus we
zullen de A15 en A16 ook wel weer vaker terugzien in onze dagelijkse flitsmeldingen-
overzicht.Wellicht herinnert u zich nog onze vorige waarschuwing van de A13 en de A12 bij Gouda?
Nee? Daarom heeft u dus een boete gekregen. Niet goed
opletten en op de hoogte zijn van wat er speelt op de weg.
Een flitsvrije reis gewenst als u zich zodirect weer op de weg begeeft!

(En let op vreemd remmende auto's terwijl daar geen noodzaak voor is.)Bron1: Ons Flitsservice SMS overzicht.

Bron2: controleur uit steunpunt KLPD Driebergen.

Bron3: projectleider Rijkswaterstaat, steunpunt Breda

Bron: 

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice: