De ontwapeningx

In de opkomst van de koloniale tijdperk wisten de Nederlanders en de Engelsen land te veroveren in het verre Azie dankzij haar kanonnenarsenaal. De imboorlingen waren met hun bootjes van takken en vodden in het geheel niet opgewassen tegen het brute geweld dat in kanonsalvo's werd uitgedragen.Koos Spee heeft zelf ook een wijze les geleerd uit de ongelijke machtsverhoudingen die we in de geschiedenis tegenkomen: er is niets makkelijker als een vijand verslaan die geen wapens heeft en radardetectorbezitters zijn de vijand!Een goede reden om de radardetector in de ban te doen. Juridisch een vrij ingewikkeld verhaal, maar dhr. Spee beweert dat het kan, dus zal ie ook hemel en aarde bewegen om dit voor elkaar te krijgen. Een strijdlustige advocaat in het hoge noorden, Mr. W. Anker heeft al aangegeven dat deze wet berust op drijfzand.Laat maar komen dus. En het verbod komt er, op 1 januari 2003, weten we sinds prinsjesdag 2002.Koos Spee geeft ook nog een feest, jawel, tegen inlevering van de radardetector mag je op een slipcursus. Spee's ontwapeningsprogramma is al jaren volop in voorbereiding.Een succesvol detector verbod zal hoogstwaarschijnlijk niet helpen om de gemiddelde snelheid van de automobilist omlaag te krijgen. De automobilist zal wellicht sneller grijpen naar een illegaal middel, zoals de katvanger, valse kentekenplaten, de terugflitser of gewoon diezelfde detector die dan opeens een illegale status heeft. Als ik slipcursusschool zou zijn, zou ik in ieder geval geen grote plannen maken en zeker geen dranghekken bestellen.Spee beseft dat er een strijd gaande is op de snelweg, en terecht, want de burger levert alleen maar in. Laatst vertelde iemand over een ritje Katwijk - Den Haag, hij telde 21 flitspalen. In zijn bedrijf van 600 man regende het bonnen van inderdaad tussen 4 en de 10 km te hard. Vooralsnog is de druk voor klantenservice hoog, want men moet op tijd vertrekken, anders staat men weer in de file. We hebben het dus over een hardwerkende burger, die door zijn baas onder druk staat om de klanten zo goed mogelijk te bedienen, die in de file staat, die in de eerste drie maanden van dit jaar al 8 bonnen heeft gehad voor overtredingen 4 tot 10 km te hard en volgens het vakjargon van de politie is deze man een sufferd. Ja, je gelooft het niet, maar Balkenende's respect is nog niet helemaal doorgedrongen. Met het flitsen pakt men de "sufferds" die echt niet zoveel te hard rijden. Volgens het CJIB reed 62% van de bekeurden tussen de 1 en de 10 km te hard.De heiligverklaring van de snelheid kent de volgende realiteit. 3VO verklaart dat snelheid de verkeersveiligheidsoorzaak nummer 1 is. Maar dat is geen verassing, want als het fout gaat bij hoge snelheden, dan gaat het goed fout ook. Meer dan 60% van de fatale ongevallen gebeuren buiten de bebouwde kom, maar dat is een groot gebied! Bovendien liggen de percentages voor autoweg en snelweg beide tussen de 6 en 7%; in totaal dus 13% zeg maar. Ik heb begrepen dat de Italiaanse regering de snelheidslimiet op 150 heeft gezet omdat het aantal ongevallen op de snelwegen op 16% lag. Dat vond men veel te weinig dus de limiet moest omhoog.Maar wat is nu de visie? Die snelheid is het allerbelangrijkst? De praktijk leert ons het volgende. De meest bekeurden zijn de mensen die het meest op de weg zitten. Ja, wettelijk gezien zitten ze fout, maar is de wet, of de marge wel rechtvaardig? Men tolereert blijkbaar niet de menselijkheid van chauffeurs. Mensen moeten maar robots worden! Maar wat is dan de consequentie? De bestuurders gaan meer letten op de teller en op de berm dan op het overige verkeer. Kortom, in die zin wordt er bijna voldaan aan het "formele verkeersgedrag" terwijl dat ten koste gaat van het "informele verkeersgedrag". Dat zijn schijnbaar nog juridische termen ook. Maar ook terecht, want als je meer op je teller let dan op je voorligger, ben je mijns inziens niet verkeersveilig bezig.Met een detector kan de automobilist zich weer op de weg concentreren. Want als hij bij een gevaarlijke plek komt, waar de snelheidscontroles zouden staan, dan wordt ie gewaarschuwd en kan hij zijn snelheid aanpassen. Nee, dat is geen ordinaire smoes meer. Er gebeurden tegenwoordig inderdaad steeds meer ongevallen die de oorzaak zijn van mensen die schrikken van een controle en op de rem gaan staan, zelfs als men zich reeds aan de snelheid hield. Uit een onderzoek, van het SWOV uit 1999, blijkt dat 59% van de ondervraagde automobilisten zich aan de limiet houdt omdat ze geen bekeuring willen hebben, in plaats van dat men dat doet vanwege verkeersveiligheid. Natuurlijk zijn er nog geen cijfers bekend over ongevallen ten gevolge van het bermstaren.Dhr. Spee geeft blijkbaar niets om verkeersveiligheid, of hij is slecht geinformeerd. Op landelijk niveau vallen er per dag 34 alcoholslachtoffers in het verkeer - in de categorie "ernstig letsel", terwijl de politie de opdracht heeft gekregen om 42 alcoholbekeuringen per dag uit te schrijven in hun boetequota. Vergelijk dat eens met snelheid. Per week vallen er 4 snelheidsslachtoffers in het verkeer, terwijl de politie landelijk gezien de opdracht heeft gekregen om 100.000 snelheidsbekeuringen per week uit te schrijven. Dat het aantal alcoholslachtoffers al zo'n tien jaar om en rond de 9.5% schommelt, daar hoor je niemand over. Dat percentage daalt nauwelijks.Als dhr. Spee voorstander is van verkeersveiligheid, erkent hij de term "informeel verkeersgedrag" en laat hij het detectorverbod vallen. In plaats daarvan zou hij moeten pleiten voor een alcoholslot en meerdere alcoholcontroles. Blijkbaar is dhr. Spee zo overtuigd van zijn beleid, dat hij verkeersslachtoffers door flitspaalremmers niet erg vind. Maar ja, het levert de staatskas toch wel weer zo'n 524 miljoen Euro op nietwaar? Dat is in guldens een krappe 1.2 miljard.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram