De stroopx

Een flitspaal lijkt steeds meer de stroop te worden waar vliegen op af komen. In het afgelopen jaar is heftig gediscussieerd of de inkomsten van snelheidscontroles niet naar de potjes van gemeentes moesten gaan.Om een voorbeeld te noemen. In Dordrecht bestond de klacht dat de gemeente de opdracht krijgt om allerlei 30 zones in te richten. Na de invoering van diverse 30 zones was het aantal overtreders groot.De opdracht was dus aan het bureau van Koos Spee om daar te gaan handhaven. Het probleem met 30 zones is, dat de snelheidslimiet af te leiden moet zijn aan de weginrichting. Kortom, de weg moet zo op de automobilist overkomen, dat hij begrijpt dat de limiet 30 is. Dat was in Dordrecht niet het geval. Snelheidshandhaving kwam daarom ook niet voor in de wijken, want een bekeuring zou voor de kantonrechter sneuvelen. Pas wanneer er drempels en dergelijke liggen, kan er gehandhaafd worden.Dordrecht opperde het plan om dan maar zelf te gaan handhaven waarbij de opbrengsten uit de boetes naar de gemeentekas zou stromen. Natuurlijk was Koos Spee hier tegen, want anders zou het snelheidshandhavingsbeleid een rommeltje worden, aldus een reportage op Radio 1.Enerzijds heeft Koos Spee natuurlijk gelijk, want gemeentes die op snelheidsboetes gaan jagen kunnen dit uit puur winstbejag doen. Een begrijpelijk standpunt vanuit Spee’s positie, die alle schijn van winstbejag graag ontkracht. Aan de andere kant stelt Spee met het argument natuurlijk ook de positie van BVOM en zichzelf zeker, omdat de opsporing van snelheidsovertreders dan landelijk centraal geregeld blijft.Echter vliegen worden aangetrokken door de stroop. De lobby om de opbrengsten uit snelheidsboetes naar lokale overheden te laten stromen is voorlopig nog niet ten einde. Zeker niet in deze tijden van bezuinigingen, waarbij gemeentes en provincies het moeilijk krijgen met hun budget. Tussen haakjes, steeds vaker lezen we dat de bezuinigingen tot gevolg hebben, dat een gesloopte flitspaal minder vaak wordt vervangen.De foto is een prachtige illustratie van deze ontwikkelingen, de gesloopte flitspaal lijkt de stroop waar een heleboel vliegjes omheen hangen.


Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram