Den Haag overweegt nieuwe weg met tol te betalen563x

Om het Trekvliettracé te bekostigen bekijkt de gemeente Den Haag of ze tol over de nog aan te leggen weg kan heffen. De gemeente heeft al 450 miljoen rond, maar komt nog tussen de 127 tot 194 miljoen tekort. Private investeerders zouden dit bedrag kunnen voorschieten om het vervolgens middels tol terug te verdienen.

Het kabinet had Den Haag 225 miljoen in het vooruitzicht gesteld mits zij aan de voorwaarden van de regionale financiering voldeden. Met de 29,8 miljoen die het college van burgemeester en wethouders dinsdag hebben toegezegd, is deze financiering rond. Voor de overige 127 tot 194 miljoen euro zoekt de gemeente nu naar andere dekkingsmogelijkheden, waaronder het heffen van tol.

Het Trekvliettracé moet de A4 en A13 met het centrum van Den Haag verbinden. Het traject zou in 2016 opgeleverd moeten worden.

Bron:  Nieuws.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram