Dertig kilometer per uur wordt regel in bebouwde komx

BRUSSEL - Dertig kilometer per uur als maximumsnelheid in de bebouwde kom en zeventig kilometer op gewestwegen. Met die algemene snelheidsverlaging wil federaal minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. En digitale camera's moeten dat controleren, zelfs al hebben de Franstaligen daar een aversie voor.Als hij de knoop van de nachtvluchten ontward heeft, wellicht tegen eind september, stort federaal minister van Mobiliteit Bert Anciaux zich op de verkeersveiligheid, die hij zijn 'obsessie' noemt.Het aantal verkeersslachtoffers moet met 30 procent omlaag tegen 2006 en daartoe ziet Anciaux het verlagen van de maximumsnelheid als het geƫigende middel. Op secundaire wegen wil hij de toegelaten snelheid van 90 naar 70 km per uur verlagen. In de bebouwde kom moet de Zone 30 veralgemeend worden. De gewesten of de gemeenten zullen afwijkingen kunnen toestaan. Nu is het precies andersom. ,,Als zij dat doen, is dat op hun verantwoordelijkheid'', waarschuwt Anciaux.Om de nieuwe snelheidsbeperkingen te controleren wil hij een snelle invoering van digitale onbemande camera's die de verwerking van overtredingen beter aankunnen. Een verregaande administratieve afhandeling van inbreuken, buiten het gerecht om, ziet hij niet zitten.Om de files korter te maken rekent de Spirit-minister op gratis woon-werkverkeer. ,,Bovendien moet het openbaar vervoer frequenter rijden en kwaliteit bieden vooraleer de autogebruikers de wagen zullen laten staan.'' Het voorstadsnet GEN rond Brussel (eindelijk) op poten zetten past in die optiek.Voor andere ingrepen, zoals de invoering van het rijbewijs met punten, rekent Anciaux op de regionalisering van de verkeersveiligheid. Die moet op het Forum besproken worden en kan al voor de verkiezingen van 2004 een feit zijn. ,,De visie op verkeer is nu eenmaal anders in Noord en Zuid'', motiveert de federale minister de overdracht.

Bron:  De Standaard

Melder: Mysterio

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram