Eén op de drie stilgezet bij landelijke transportcontrole821x

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei 2009 op vijf verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen. Van de 137 gecontroleerde voertuigen zijn er 46 stilgezet in verband met technische gebreken over overtreding van de arbeidtijdenwet. Bij buitenlandse bestuurders is direct voor 20.000 euro’s aan boetes geïnd.

Bij de 116 vrachtwagencombinaties en de 21 bussen zijn 77 overtredingen geconstateerd. Zevenentwintig vrachtwagenchauffeurs kregen een rijverbod omdat zij onvoldoende hadden gerust. Negentien vrachtauto’s mochten niet verder in verband met de ernst van de technische gebreken. Twee buschauffeurs hadden onvoldoende gerust en een bus mocht niet verder in verband met een verlopen APK. De passagiers van deze bus zijn overgestapt in een andere bus.

Naast de overtredingen van de arbeidstijdenwet is ook proces-verbaal opgemaakt voor milieuovertredingen (3), rijden onder invloed (1) en valsheid in geschrifte.

Overige overtredingen waren o.a. verbreking verzegeling tachograaf (3), manipulatie van de tachograaf met een magneet (2), misbruik tachograaf en registratiebladen (8), gebruik van een andere bestuurderskaart (2).

De technische gebreken betroffen o.a. overbelading (2), ondeugdelijke remmen (5), slechte banden (2), onjuiste verlichting (4), onjuiste afmetingen (6).

Negen vrachtwagenchauffeurs kregen het dringend advies om op korte termijn onderhoud te laten plegen aan hun voertuig.

De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland van 20.00 tot 02.00 uur op de rijksweg A16 ter hoogte van parkeerplaats Hazeldonk, rijksweg A67 douaneterrein Venlo, rijksweg A1 ter hoogte van Apeldoorn en rijksweg A4 ter hoogte van Leiden en A15 ter hoogte van Zetten.

Bron:  KLPD

Melder: MarcoV

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram