Extra impuls nodig voor veiligheidsbeleidx

Jaarlijks honderdvijftig miljoen extra voor verkeersveiligheid. Dat vraagt een gelegenheidscombinatie van verkeers- en veiligheidsorganisaties plus de samenwerkende kaderwetgebieden en waterschappen.Met het aantreden van een nieuw kabinet is de tijd rijp om verkeersveiligheid hoger op de agenda te zetten, vinden de organisaties. In het oorspronkelijke streven om het aantal verkeersdoden in 2010 terug te dringen tot 750 is onder 'Balkenende I' de klad gekomen, vinden zij. Zoals het er nu naar uitziet komt dit dodental in dat jaar uit op rond de 925. Ook zullen er bij bestaand beleid 17 500 ziekenhuisgewonden vallen; 3500 méér dan eerst werd nagestreefd.
Met een financiële inspanning van 150 miljoen euro extra komen die oude doelstellingen weer in het vizier. Bovendien is dat extra rendabel: de maatschappelijke schade van 8,7 miljard euro per jaar (cijfer van 2000) zou met twee miljard euro teruggedrongen kunnen worden.Over draagvlak hoeft 'Balkenende II' niet te tobben, aldus de organisaties in een open brief. Ze verwijzen naar recent CBR-onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders extra veiligheid op de weg belangrijker vinden dan bijvoorbeeld maatregelen tegen woninginbraak of vliegverkeersveiligheid. Het extra geld moet over een breed front ingezet worden: van infrastructuur tot en met communicatie en handhaving. Extra handhaving kan zichzelf trouwens terugverdienen, zo houden de organisaties het kabinet voor. Boeteopbrengsten zouden teruggesluisd moeten worden naar provincies, gemeenten en waterschappen die dit geld dan opnieuw in verkeersveiligheidsbeleid kunnen steken.

Bron:  Verkeerskunde.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram