Extra snelheidscontroles A6 zullen geen verschil maken2875x

Deze week publiceerde het AD een overzicht van wegen waar sneller dan de maximumsnelheid zou worden gereden. Voor het BVOM (Buro Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) was dit aanleiding om naar buiten te komen met de mededeling dat de aantallen snelheidscontroles op deze wegen, en dan in het bijzonder de A6, opgevoerd gaan worden. Dit omdat 10 tot 15 procent van alle verkeersslachtoffers in Flevoland op deze weg zou vallen.Volgens de website Flitsservice.nl, die de ongevalsberichten en statistieken zelf bijhoudt op haar site, zal dit niet helpen om met flitsen het percentage te verlagen.De ongevallen die op de A6 hebben plaats gehad, hebben niets met limietovertreders te maken en lijken vooral gerelateerd te zijn geweest aan gezondheid, onoplettendheid en onachtzaamheid. Denk hierbij aanrijdingen op de vluchtstrook, aanrijdingen ter hoogte van op- en afritten, vermoedens van flauwtes en inslapen achter het stuur al dan niet gekoppeld met alcohol gebruik. Ook is er op de A6 een motorrijder overleden die te hard voor de situatie reed: in dichte mist. Geen van deze ongevalsoorzaken kunnen worden voorkomen door het aantal snelheidscontroles op de A6 op te voeren en bovendien worden deze ongevallen niet veroorzaakt doordat er een tiental kilometers boven een limiet wordt gereden.Twee jaar geleden is er ook een periode geweest van een groot aantal snelheidscontroles op de A6. Het aantal verkeerslachtoffers op deze weg is toen in ieder geval niet afgenomen.

Ook is het relatief aantal slachtoffers per wegvak op de A6 niet significant anders dan op wegvakken in Nederland waar de gemiddelde rijsnelheden wel onder de maximumsnelheid liggen.Verder is de maximumsnelheid in Nederland gebaseerd op ambtelijke besluiten en niet op de risico’s die op een bepaald wegvak worden gelopen. Bijna nergens in Nederland is dat duidelijker dan op de A6, die meer lijkt op een Duitse Autobahn. Blijkens de door het AD gepubliceerde cijfers worden de gehanteerde limieten terecht als te laag ervaren, getuige het grote aantal overtreders. Ook uit het door BVOM jaarlijks uitgevoerde
perceptieonderzoek
blijkt telkens weer dat de limieten op vooral snelwegen als te laag worden ervaren. In plaats van de limiet op te hogen naar wat de gemiddelde burger als prettig ervaart zal BVOM door nog meer te flitsen het "ongewenste" gedrag eruit flitsen, lees slaan.Snelwegen zijn de veiligste wegen van Nederland en gemaakt om 160 te kunnen rijden. De persberichten die de laatste paar dagen weer vanuit BVOM komen getuigen van groot gebrek aan respect voor de automobilist en doet onrecht aan de waarheid. Zo langzamerhand begint het meer te lijken op een persoonlijke kruistocht tegen de snelheid, dan dat het ook maar iets te maken heeft met verhogen van de verkeersveiligheid.Flitsservice.nl houdt al enkele jaren zoveel mogelijk persberichten en gerelateerde 112 fotosites in de gaten en verzamelt deze op haar website om zich beter te kunnen verdiepen in ongevalsoorzaken en daaruit blijkt dat onoplettendheid door slaap, verlies van aandacht door bijvoorbeeld alcohol een vele malen grotere oorzaak is dan snelheid. Hier wordt echter nauwelijks op gecontroleerd. Veel zware ongevallen gebeuren tijdens de nachtelijke uren, tijden waarop er zelden een snelheidscontrole is, waaronder het zware ongeval op de A35 2 jaar gelden, waar 5 jongeren om het leven kwamen. Dit gebeurde in het holst van de nacht in het weekend, waarna de politie tijdens kantooruren op die lokatie op snelheid gaat controleren. De logica ontbreekt geheel!

Op de website van Rijkswaterstaat is door middel van het programma BLIK (Black Spots In Kaart) een compleet overzicht te vinden van geregistreerde ongevallen en hun oorzaken. De url is: http://81.18.1.210/arcimssite/blik2.htm voor 2003 en eerder en http://bg0.vertis.nl/dataportal/?id=-5023 voor de cijfers van 2004.

Bron:  Flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram