Fileplannen van politiek gekraaktx

DEN HAAG - De grote politieke partijen hebben onvoldoende aandacht voor de fileproblemen in ons land. Zij trekken in hun verkiezingsprogramma's ook veel te weinig geld voor oplossingen uit. Deze keiharde kritiek komt van brancheorganisatie Bovag/Rai. Daarbij baseert de organisatie zich op een voorlopige doorrekening van de concept-verkiezingsprogramma's door belangrijke adviesorganen als het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer.Een van de belangrijkste conclusies is volgens Bovag/Rai dat investeringen in wegenprojecten over het algemeen veel effectiever zijn dan investeringen in openbaar vervoer. De organisatie roept de politieke partijen op om hun programma's op dat punt te veranderen.

Voor de komende kabinetsperiode moet alleen al voor wegen minstens vijf miljard euro extra worden uitgetrokken, stelt Rai-voorzitter P. Janssen. Geen van de partijen komt daar ook maar in de buurt. Volgens Janssen hebben de belangrijkste partijen maar "magertjes" aandacht voor de oplossing van de files.

De voorzitter is vooral teleurgesteld in de VVD, die zich volgens hem altijd als dé vriend van de automobilist presenteert. "De VVD en anderen denken hooguit aan oplossing van knelpunten."

"Maar dat getuigt van weinig visie. Als de economie groeit, groeit de mobiliteit minstens evenveel. Als je dan alleen bestaande knelpunten aanpakt, zullen er elders nieuwe problemen ontstaan, waardoor de wegcapaciteit steeds verder gaat achterlopen bij de behoefte."

PvdA, VVD, CDA en D66 trekken zich de kritiek van Bovag/Rai niet aan.

"De organisatie gaat er veel te makkelijk aan voorbij dat de afgelopen jaren al 20 miljard gulden is uitgetrokken en dat die investeringen de komende jaren doorlopen. Daarnaast zullen de komende jaren voor infrastructuur nog vele miljarden extra beschikbaar komen. Er is geen sector die het budget zo heeft zien groeien, zelfs zorg en onderwijs hebben niet zoveel gekregen", stelt PvdA-Kamerlid Dijsselbloem.

CDA'er Eurlings onderschrijft de noodkreet van Bovag/Rai. "Maar ik durf de stelling aan dat wij het meest ambitieuze programma hebben wat mobiliteit betreft. We trekken daar een miljard euro extra voor uit. Dat doet de VVD ook nog, maar alleen wij willen daarnaast nog eens geld vrijmaken om alle snelwegen van de randstad naar de rest van Nederland te verbreden naar 2x3 stroken. Geen knelpunten oplossen, maar de wegen opwaarderen."

Dubbeldeks
"Daarnaast zijn wij groot voorstander van dubbeldekssnelwegen op plaatsen waar verbreding onmogelijk is. Die hoeven de overheid vrijwel geen cent te kosten omdat het bedrijfsleven, net als bij de betaalstroken, die grotendeels in ruil voor tolheffing wil financieren."

VVD'er Hofstra haalt z'n schouders op over de kritiek van Bovag/Rai. "De VVD sluit bepaald de ogen niet voor de mobiliteitsproblemen. Wij trekken daar een aanmerkelijk bedrag voor uit, in vergelijking tot andere partijen zitten wij aan de bovenkant. Natuurlijk is er altijd meer geld nodig om problemen sneller op te lossen, maar ook wij moeten keuzes maken en er zijn nog meer belangrijke problemen. Daarom willen wij ook de procedures voor de aanleg van projecten verkorten en tolwegen invoeren. Het kan altijd beter, maar ik geneer mij niet voor ons programma." Van Walsem (D66) verwerpt de stelling van Bovag/Rai dat investeren in wegen effectiever is dan in bus, tram en trein: "Verbetering van het openbaar vervoer is juist de belangrijkste oplossing in de strijd tegen de files, maar daarnaast willen we ook de knelpunten op de wegen oplossen. Ik lig niet wakker van de kritiek."

Bron:  De Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Elke dag staan er tienduizenden Nederlanders in de file. De gevolgen voor het milieu en economie zijn bekend. Vele miljarden die anders geinvesteerd kunnen worden in de economie en gezondheidszorg worden door de uitlaat gestuwd in de lange wachtrij.
Investeringen die de overheid al vele jaren geleden had moet doen, komen nu langzaam van de grond. Wij hopen er maar het beste van.