Flitsfoto staat nu op internet9348x

Automobilisten die in noordelijk Noord-Holland zijn geflitst bij een snelheids- of een roodlichtovertreding, kunnen vanaf vandaag de foto op internet bekijken. Het is een dienst van de regiopolitie Noord-Holland Noord. De ‘boetevolgservice’ wordt vrijwel zeker door andere politiekorpsen overgenomen.

Jaarlijks komen bij de 25 regiokorpsen tienduizenden vragen over de flitsbekeuringen. Bij Noord-Holland Noord waren dat er vorig jaar 3.700. Sommige overtreders proberen met het opvragen van gedetailleerde informatie over hun bekeuring de politie dol te draaien. Er zijn speciale websites die hen daarbij helpen.

Jan Oost, directeur Intake en Service van de politie Noord-Holland Noord, wilde de beantwoording van de vragen voor de politie efficiënter en voor de burger klantvriendelijk maken.

Zo kunnen alle in de in de Kop van Noord-Holland geflitste automobilisten nu met een code op hun bekeuring inloggen op een website. Daar vinden ze de foto van hun voertuig dat op dat moment te hard of door rood licht rijdt. Plaats, datum en tijdstip staan erbij. Op een landkaart wordt de precieze locatie van de overtreding weergegeven.

Andere informatie, die de overtreder volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur mag opvragen, wordt meteen getoond, zoals het ijkrapport van het flitsapparaat, de akte van aanstelling van de bekeurende politiefunctionaris en diens certificaat van training om de apparatuur te mogen bedienen.

Jan Oost heeft momenteel zelf een verzoek voor informatie lopen bij de Amsterdamse politie, nadat hij thuis een bekeuring ontving voor een snelheidsovertreding. Hij herinnert zich niet dat hij die dag in de hoofdstad was. Oost heeft de foto opgevraagd om te zien of het kenteken van zijn auto is misbruikt. Sommige politiekorpsen vragen geld voor verstrekken van zulke informatie. De service van Noord-Holland Noord is gratis.

Noord-Holland Noord heeft ook een aangiftevolgservice ontwikkeld, waarmee een aangever van veel voorkomende misdrijven, zoals zakkenrollen en fietsdiefstal, via internet kan zien hoe het staat met de afhandeling.

Zie ook de website

Bron:  De Volkskrant

Melder: no justice

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram