Flitspaal verdwijntx

AMSTERDAM - De gewraakte flitspaal in ons land gaat verdwijnen. In plaats daarvan verrijst binnenkort een fijnmazig web van trajectcontroles waardoor te hard rijden definitief tot het verleden moet gaan behoren. Het Bureau Verkeerhandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), onder leiding van 'flitsofficier' Koos Spee, heeft hiervoor in alle stilte een aanbestedingsprocedure gestart. Geïnteresseerde bedrijven hebben tot 9 oktober de tijd om zich in te schrijven.Voor 1 juni volgend jaar wordt vervolgens gestart met een grootschalige proef op een zestal locaties. Wanneer de techniek naar behoren werkt, zal de trajectcontrole landelijk worden ingevoerd. Exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar ingewijden spreken over minimaal 55 locaties op zowel rijks- als provinciale wegen.Daarnaast komt er een groot aantal verplaatsbare systemen, zo blijkt uit de toelichting.Bij trajectcontrole wordt de snelheid van de weggebruiker automatisch berekend met behulp van camera's boven de weg. Voertuigen die de afstand tussen twee meetpunten sneller afleggen dan de minimaal daarvoor staande rijtijd gaan onherroepelijk op de bon.Voordeel van trajectcontrole is dat bestuurders worden afgerekend op hun gemiddelde snelheid, in plaats van een eenmalige uitglijder zoals nu nog gebeurt. Bij een eerdere proef op de rijksweg A2 daalde het aantal snelheidsovertredingen tot minder dan 1 procent. Daarbij werden alleen weggebruikers bekeurd die harder dan 127 kilometer per uur reden. De discussie over een paar kilometer te hard die de laatste tijd in alle hevigheid heeft gewoed, lijkt bij een grootschalige invoering van de trajectcontrole dan ook voorbij.Bovendien zorgen de flitspalen voor een uitermate onrustig verkeersbeeld, omdat weggebruikers bij het zien van een paal onherroepelijk op de rem trappen. Dit zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties, maar is bovendien niet bevorderlijk voor de doorstroming van het verkeer.Bij trajectcontrole zal het verkeer een constante snelheid rijden, waardoor de kans op files verminderd. De sport om direct na een flitspaal weer plankgas te geven is voorbij. Ook de radardetector, waarover Justitie al jaren het hoofd breekt over de manier om deze te verbieden, kan in de prullenbak.Een van de belangrijkste eisen van BVOM is dat het te leveren systeem minimaal vijfduizend boetes per rijstrook per dag moet kunnen registreren. Ook buitenlandse kentekens mogen niet ontkomen aan een eventuele straf. Daarnaast eist Spee dat het systeem zowel dag en nacht op z'n minst 85 procent van kentekens moet kunnen identificeren. Dat laatste is volgens een van de gegadigden, Peek Traffic, geen enkel probleem. "Wij halen een score van 95 procent", aldus directeur Hans Meyer Swant├ęe. Het bedrijf gebruikt hiervoor de techniek waarmee eerder al ervaring werd opgedaan tijdens experimenten met het jammerlijk mislukte rekeningrijden.Voor de grootschalige proef, die komend voorjaar van start gaat zijn op dit moment zes trajecten geselecteerd. Het gaat om de rijkswegen A2 (Amsterdam-Utrecht), A4 (Den Haag-Amsterdam) en de A12 (Zoetermeer-Utrecht) en de provinciale wegen N256 (Zeelandbrug) en de N34 (Emmen-Groningen). Daarnaast zal in de provincie Flevoland op een tiental plaatsen met de mobiele trajectcontrole worden ge├źxperimenteerd.

Bron:  De telegraaf

Melder: Egbert
Umpire

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Wie hier ook maar iets van gelooft mag naar het gesticht. Die stille aanbesteding was al een tijdje in ons bezit en we zijn hoogst verbaasd dat de Telegraaf vandaag met dit artikel komt.


Gelooft u nou echt dat die 1500 flitspalen op de schroothoop verdwijnen?

En dan de rest van het artikel, rechtstreeks overgenomen uit een propagandabundel van Spee. We kunnen het de jounalist niet kwalijk nemen, hij weet niet beter.


Trajectcontoles zouden eerlijker zijn. Ja eerlijker als je een traject rijdt van 20 kilometer in plaats van 1 a 2 km. Zelfs de trajectcontrole bij Apeldoorn is onderverdeeld in kleine trajecten. Op zo'n klein stukje kan eventjes 140 rijden en de rest keurig 120 een boete opleveren. Het gemiddelde komt dan op ongeveer 130 bijvoorbeeld. KASSA!Trajectcontroles zouden de files verminderen. Dat is natuurlijk grote onzin. De trajectcontroles bij Apeldoorn en Overschie bewijzen dat de file geen kilometer korter wordt, zich zelfs verplaatst of zelfs langer wordt!


De werkelijke reden is dat Mr. Spee de nieuwe politieke wind in zijn nek voelt. Hij wil dit er nog snel doorheen drammen, voordat het tij zich tegen hem keert. Immers als de spullen eenmaal aangeschaft zijn, kan je ze moeilijk weggooien.


Wij hopen dat verkeersminister de Boer de heer Spee gauw terugfluit, dat het afgelopen moet zijn met autootje pesten.Detail: Op de Zeelandbrug zijn sinds 1999 geen enkele dodelijke slachtoffers gevallen laat staan gewone ongevallen. Er zijn wel ongevallen geweest in de aanloop naar de Zeelandbrug, in een scherpe bocht komende vanuit Zierikzee.(bron: Applicatie BLIK bij ministerie Verkeer en Waterstaat)