Flitsservice fotograaf opgepaktx

Gisteren is een fotograaf die voor Flitsservice foto's wilde maken van een lasercontrole te Nijmegen gearresteerd. Het maken van foto's van radar/lasercontrole's is absoluut niet verboden. Er is hier al eerder jurisprudentie over geweest (te vinden in onze sectie Juridisch -> Weetjes). Met het maken van foto's wordt niets belemmerd en is er hier wederom sprake van "burgertje pesten, want wie doet ons wat".

Wij zullen de betrokkene op alle mogelijke manieren ondersteunen en hebben al reeds een brief verstuurd naar het korps Nijmegen om deze persoon zo snel mogelijk excuses aan te bieden en om zijn onterecht in beslag genomen camera ongeschonden terug te geven.Hieronder het relaas van de betrokkene:Toen ik gisteren vanuit mijn werk naar huis reed viel mijn oog op een
laser-controle van de Nijmeegse Politie op de Wolfskuilseweg. Ik besloot de
stoute schoenen aan te trekken en op pad te gaan voor mijn eerste reportage.
Ik zette mijn auto in een van de zijstraten van de Wolfskuilseweg en
gewapend met mijn Canon G-2 liep ik de drie agenten tegemoet. Na van de
overkant wat foto's te hebben genomen, krijgt 1 van de agenten mij in de
gaten en komt naar mij toe. Met een nors gezicht vertelde hij mij dat hij
liever niet had dat ik foto's van hem maakte. Ik vertelde hem daarop dat ik
niks kwaads in de zin had en dat de foto's bestemd waren voor
Flitsservice.nl. Ook deelde ik hem mede dat hij en zijn collega's in ieder
geval niet herkenbaar op het internet geplaatst zouden worden.
Hierop
herhaalde hij nog eens dat hij liever niet had dat ik foto's maakte. Hierop
heb ik mij omgedraaid en heb over de schutting van een huis in de straat
waar mijn auto stond nog een foto gemaakt. Toen ik naar mijn auto liep rende
dezelfde agent ineens achter mij aan, pakte mij vast en deelde mij mede dat
ik was gearresteerd. Ik werd naar de auto gesleurd en daar zei hij dat mijn
camera in beslag werd genomen. Met een reflex grijp ik naar mijn camera.
Hierop werd ik met iets forser geweld tegen de auto gegooid en geboeid in de
auto geplaatst. Na de laatste auto bekeurd te hebben, rijdt het drietal mij
naar het bureau.Bij het bureau aangekomen kon ik al mijn spullen afgeven (incl.
schoenveters) en werd ik in een cel gezet. Na een uur moest ik bij de
hulp-Officier van Justitie komen en deze deelde mij mede dat proces verbaal
zou worden opgemaakt voor (volgens mij) artikel 180, 184 en 185 van het
wetboek van Strafrecht. Hierna ben ik weer in de cel geplaatst waar ik weer
een flinke tijd heb moeten wachten voordat ik een verklaring af kon leggen.
Na deze verklaring te hebben gegeven moesten ze het geheel nog in de
computer verwerken (dit kon niet ineens, want het systeem maakte een
back-up ). Na ongeveer een uur hadden ze het eindelijk in het systeem zitten
en mocht ik het ondertekenen. Na een aantal wijzigingen, heb ik het dan ook
ondertekend. Ik moest nog "eventjes" wachten en dan kon ik naar huis. Heb ik
daar nog 2 uur in de cel gezeten, waarna ik huiswaarts mocht keren.De OvJ zal uiteindelijk bepalen wat ermee gaat gebeuren. Ook zal die bepalen
wanneer ik mijn camera terugkrijg Ik verwacht er niet al teveel van. Ik zal
in ieder geval niet ingaan op een transactievoorstel want ze hebben geen
poot om op te staan.Dit zijn de betreffende artikelen (Wetboek van Strafrecht):


Art. 180 . Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een
ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke
verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan
wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

Art. 184 . - 1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een
vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar
met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met
of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van
strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van
die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk
voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede
categorie.

Art. 185 . Hij die bij een terechtzitting of ter plaatse waar een ambtenaar
in het openbaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening
werkzaam is, opschudding veroorzaakt en na het door of vanwege het bevoegd
gezag gegeven bevel zich niet verwijdert, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede
categorie.
Van geweld is nimmer sprake geweest en een dergelijk bevel heb ik nooit
gekregen en zou ik dat hebben gekregen dan ben ik wél weggegaan (de laatste
foto is gemaakt vanuit een andere straat). Ik ben erg benieuwd wat hiermee
gedaan wordt.Bron:  Flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram