Flitsservice op bezoek bij het Nederlands Meetinstituutx

Naar aanleiding van het krantenartikel in het Eindhovens Dagblad ging Flitsservice.nl op bezoek bij NMi Certin B.V. in Dordrecht. We waren zeer benieuwd hoe het nu precies zit met het ijken van de verschillende meetmiddelen voor snelheidshandhaving.


Op 14 augustus werden we bij NMi Certin verwelkomt door Pauline Huijzer (Marketing
& PR Coördinator) en Paul Kok (Senior Product Manager én de
kenner op het gebied van het testen van meetmiddelen voor snelheidshandhaving)


Alle meetmiddelen voor snelheidshandhaving moeten worden gekeurd volgens het
document “concept voorschriften
meetmiddelen politie
”. De laatste versie is 2001-10-11. Natuurlijk
was Flitsservice.nl al in het bezit van dit document. In dit document staat
dat voor alle meetmiddelen voor snelheidshandhaving NMi Certin de keurings-instelling
is. Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de wetgeving en stelt
het document “concept voorschriften meetmiddelen politie” dan ook
op. NMi Certin adviseert het Ministerie van Justitie voor dit document maar
het Ministerie blijft eindverantwoordelijk.


Voor alle keuringen is het document “concept voorschriften meetmiddelen
politie”
van belang. In dit document staan alle eisen. Bijna alle meetmiddelen die in
dit document
staan genoemd worden jaarlijks gekeurd.


De volgende meetmiddelen voor snelheidshandhaving worden gekeurd bij het NMi:


1. Radarsnelheidsmeters,

2. Lasersnelheidsmeters,

3. Detectorsnelheidsmeters o.a. lussen, piëzo’s en Optospeed

4. Trajectsnelheidsmeters (vaste traject controle (o.a. de A13) en mobiele traject
controle systemen (police pilots en triptrack)De snelheidsmeter van politie auto’s worden niet gekeurd door het NMi of
enige andere instantie. Dit schijnt door een particulier bedrijf gedaan te worden.
In hoeverre dit rechtsgeldig is, zal uitgezocht moeten worden.


Voordat er een nieuw meetmiddel voor snelheidshandhaving mag worden gebruikt
moet er eerst nog flink worden getest.* Eerst wordt een zogenaamde type keuring uitgevoerd (zeer uitgebreide testen
op het gebied van o.a. klimaat, EMC, dode kamer etc.- De klimaat-test houdt in dat de apparatuur in een niet geconditioneerde kamer
komt te staan met een temperatuur van –10 tot 60 graden Celsius.

- De stralingsdode ruimte wordt gebruikt voor immuniteit of te wel het bestand
zijn tegen externe invloeden. In dit geval dus een elektromagnetisch veld.De muren van deze ruimte zijn voorzien van een soort “piramides” welke
bestaat uit schuim met daarin koolstof, dit dient om de antenne straling te
absorberen. Doe je dit niet dan gaat het weerkaatsen. De buitenkant van deze
“kooi” is voorzien van metaal omdat anders allerlei zaken in de omgeving
worden verstoord (er wordt namelijk met veldsterktes van 10v/m gemeten zoals
vermeld staat in de voorschriften). Als de deur van deze ruimte openstaat dan
kan er niet gestraald worden (beveiliging) De instralingstest loopt van 26 MHz
tot 1 GHz. Wij vonden deze frequentie aan de lage kant. De dualband GSM zit
al op 1,8 GHz. De EMC-richtlijnen geeft deze frequenties aan Deze zullen wel
op korte termijn aan worden gepast (de wetgeving loopt altijd achter)“Er zijn al testen uitgevoerd met hogere frequenties maar de apparatuur
geeft dan nog steeds geen krimp”, aldus Paul Kok. Tijdens zo’n type-keuring
wordt er ook gekeken hoe het meetmiddel reageert als er 2 auto’s met verschillende
snelheid naast elkaar rijden. De software moet dan verhinderden dat dit tot
een verkeerde meting zou leiden. Jawel, ook de software van alle apparatuur
wordt door NMi Certin bekeken. De nadruk ligt dan wel op een functionaliteittest.
Wat wordt er allemaal bekeken en gaat het apparaat hier goed mee om? Dit soort
testen kan soms erg ver gaan.


Verder wordt ook bekeken of de fabrikant geen wijzigingen aanbrengt in de software.
Als er een wijziging in de software komt dan moet er veelal weer een nieuwe
type-keuring komen. Niet zo uitgebreid maar alleen op die punten die gewijzigd
zijn.* Dan volgt er een uitgebreide praktijktest langs de weg (vergeleken met een
betere snelheidsmeter (eigenstandaard NMi)). Als alle testen goed doorlopen
zijn wordt er een toelating afgegeven.* Zodra de toelating is afgegeven mag deze nieuwe apparatuur pas worden gekocht
door de verschillende regio-korpsen.Elk nieuw exemplaar wordt weer getest. Dit wordt de individuele keuring genoemd
(minder uitgebreid dan een toelatingsonderzoek) En als het apparaat eenmaal
in gebruik is bij een regio-korps dan moet het apparaat elk jaar een herkeuring
krijgen. Hier wordt dus niet over één nacht ijs gegaan.


De Optopeed is ook door NMi Certin getest. Het apparaat werd grotendeels in
Duitsland getest. Er is voor de Optospeed een apparaat dat voertuigen simuleert
(dit gaat elektronisch) Dit apparaat stuurt signalen die normaal gesproken uit
die detectoren komen naar binnen en hiermee simuleer je dan voertuigen zoals
in de praktijk. Op deze manier controleer je of de Optospeed goed werkt. Wat
ook belangrijk is, is dat de “oogjes” goed uitgericht staan. Als deze
naar elkaar toe gericht staan dan is het in theorie mogelijk dat je volgens
de Optospeed sneller rijdt dan dat je werkelijk doet en dat is natuurlijk niet
de bedoeling.


Als de politie gebruik wil blijven maken van een meetmiddel voor snelheidshandhaving
dan MOET dit apparaat jaarlijks worden gekeurd. Het is de verantwoordelijkheid
van de politie dat dit op tijd wordt gedaan. Voorbeeld: Een meetmiddel die bij
NMi Certin op 1 mei 2001 is gekeurd krijgt een certificaat met daarop de datum
1 mei 2001. Deze is dan geldig tot 1 mei 2002. Dit is exact 1 jaar. Op het apparaat
komt een sticker te zitten die een indicatie geeft wanneer het apparaat is gekeurd.
(maand/jaar). Het gaat dus eigenlijk om het keuringscertificaat en hier staat
dus de exacte datum in. Op de sticker staat dan maand 5 jaar 01. Bovenstaand
apparaat is dus niet de hele maand mei in 2002 geldig. Dus mocht je tijdens
een bezoek bij een controle de ijksticker zien, let dan goed op. Zie je iets
verdacht maak een foto/filmpje met daarnaast een krant van vandaag en wij sturen
een brief naar het betreffende regio-korps.De beruchte set uit Eindhoven, waarvan we dachten dat deze 1 dag was verlopen
zou best wel eens 30 dagen kunnen zijn verlopen. Het is toch erg vreemd dat
Officieren van Justitie weigeren om ijkingsrapporten bij bezwaarschriften te
voegen, want we mogen geen keuringsrapporten opvragen volgens de Hoge Raad,
maar we vinden wel meetmiddelen voor snelheidshandhaving met een verlopen keuringsdatum.


De bestickering voor de onderdelen is als volgt geregeld:


- Flitsers krijgen geen sticker.

- Camera’s krijgen wel een sticker omdat er in de camera op de foto de
snelheid wordt getoond. NMi Certin controleert of deze snelheid goed overkomt
op de foto. (“Dit is echter nog nooit fout gegaan”, aldus Paul Kok)


- De afstandbediening krijgt een sticker omdat ook hierop de snelheid wordt
afgebeeld. Tevens zit er op de apparatuur een blauwe sticker. Dit is een verzegelingssticker
van NMi Certin. Het apparaat kan niet worden geopend zonder dat het zegel wordt
verbroken. Ook dit kunnen we dan buiten gaan controleren. Ter info: Op
een weegschaal in de supermarkt moet ook zo’n blauw NMi sticker zitten.


We wilden natuurlijk ook weten of onderdelen van 1 set altijd als 1 set moet
worden gebruikt.
Als op het certificaat de onderdelen met de bijhorende serienummers staan vermeld
dan dient deze set ook als 1 set te worden gebruikt. Er mogen dus geen andere
onderdelen met andere serienummers op deze set worden aangesloten voor handhaving.
Dit gaan we natuurlijk in de praktijk bekijken.
Heren reporters van Flitsservice.nl
schrijf van de complete set de serienummers op en houdt dit bij in een database.
Er zijn wel certificaten waarbij je wel gebruik mag maken van een andere camera
(bijvoorbeeld een digitale camera)


Een triptrack systeem wordt als volgt geijkt
De triptrack wordt niet geijkt op een rollenbank. Een rollenbank geeft volgens
NMi Certin een afwijking. (op wat voor een manier worden die snelheidsmeters
van politie auto’s geijkt hoor ik u denken) Dat gaan wij als Flitsservice.nl
natuurlijk uitzoeken.
De triptrack meet tijd en afstand. NMi Certin heeft een stopwatch die voldoende
nauwkeurig is (in Delft staat een atoomklok de stopwatch is hier uiteindelijk
naar herleidbaar voor deze meting)
De afstand is simpel te meten. Er is een stuk afgezette weg met gemarkeerde
punten en die afstand moet dan kloppen. Tijdens het inbouwen van zo’n triptrack
is het wel eens voorgekomen dat de triptrack niet juist is was. Tijdens de jaarlijkse
controle gaat het echter altijd goed.


Wat wordt er allemaal jaarlijks gecontroleerd op het gebied van de radar zelf:
De frequentie van de Gatso-palen moet liggen binnen 24,125Ghz +/- 0,2% Dat is
toch nog +/- 48,25 MHz (leuk voor de 330 en 550 bezitters) Ook de radarbundel
wordt gecontroleerd. Er wordt gekeken of de bundel “vreemd” is. De
bundel wordt gecontroleerd of deze niet veel waaiert. De bundel mag namelijk
niet groter zijn 2,5% van de snelheid. (pak je wiskunde en natuurkunde boeken
maar weer van zolder) De horizontale bundel van de Gatso en Multanova zijn dan
ook bijna even breed. De verticale bundel van een Gatso is veel groter dan een
Multanova. Op de verticale bundel wordt niet gecontroleerd omdat dit geen invloed
heeft op de snelheidsmeting. Hogere frequenties komen minder ver, de Multanova
is hierdoor minder goed detecteerbaar. Het vermogen van de radarbron van een
Gatso en een Multanova bedraagt 1mW.


Aangezien de meeste KLPD controleurs klagen over de oude MN6F installaties
en het feit dat er al gesproken wordt over nieuwe apparatuur, wilden wij natuurlijk
weten of de Multanova 9F er dan aankomt. Aangezien NMi Certin de apparatuur
moet testen, vroegen wij hiernaar. Het blijkt dat Zwitserland de MN9F wel al
getest heeft en dat men er in België reeds mee bezig is. In Nederland is
de NM9F nog niet toegelaten en nog onbekend. Het blijft dus nog bij de MN6F.


Er is nog steeds een gerucht in Nederland. Er zou in Friesland nog een radarset
zijn op de Ku-band (13 GHz). Als iemand het zou moeten weten of dit apparaat
het laatste jaar nog gekeurd is dan zou dit NMi Certin moeten zijn. Is er laatst
een Gatso mini getest.? “Deze is wel erg oud”, aldus Paul Kok. Er
is ook een Gatso micro en deze is ook 13Ghz. Dit type apparaat zou nog best
getest kunnen zijn maar dat weet de heer Kok niet. Jammer, nu is het gerucht
nog niet uit de wereld. Word er nu nog wel of niet met 13 GHz gemeten in Nederland?


Pas geleden hebben we een reportage geplaatst van het opmeten van de lussen
bij een roodlichtcamera en hier werd vermeld dat Gatso zelf mocht ijken. Nou
dat klopt dus niet helemaal. Gatso mag wel een meting doen voor het NMi. De
maten van de lussen mogen ze buiten opmeten en die maten geven ze door aan het
NMi. Voor het apparaat dat daar in komt is het geheel dan goedgekeurd. Het kwaliteitssysteem
van Gatso wordt wel regelmatig door NMi Certin gecontroleerd.


De meeste mensen verwarren toetsen, kalibreren en ijken
Hieronder staat wat het volgens het NMi moet zijn:


IJken kan 2 dingen betekenen;1. IJken is kijken of iets voldoet aan de ijkwet.

2. Het ijken van een gewicht: Kijken hoeveel deze afwijking is (kalibreren)
Gewicht toevoegen (justeren) Nogmaals kalibreren of het nu inderdaad goed is
En dit hele proces heet het ijken van een gewicht.


“Keuren is toetsen aan eisen”


Op het eind lieten we de remote+ aan de heer Kok zien.
“Goh, dan wordt je detector gevoeliger en richtinggevoelig. Tevens heb
je
dan geen last meer van benzinestations. Dat had hij nog niet eerder gezien”.
Ook de heer Kok heeft vandaag nog iets bijgeleerd.


De heer Kok weet technisch zeer veel van de verschillende meetmiddelen voor
snelheidshandhaving. Volgens ons veel meer dan hij eigenlijk mag zeggen.
NMi Certin heeft een vertrouwensrelatie met de verschillende producenten
en daarom moet alle informatie vertrouwelijk behandelt worden. We vinden dit
jammer maar begrijpelijk. Tevens mochten we hierdoor geen foto’s maken
van de diverse testruimtes.


We willen Paul Kok en Pauline Huijzer nogmaals bedanken voor de uitnodiging.


Tekst: Technische Dienst Flitsservice, Foto’s: PJ


Linktip: www.nmi.nl

Bron: 

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram