Gelderland wil verlaging snelheid op rijkswegen


ARNHEM - De provincie Gelderland overlegt zo snel mogelijk met minister Peijs van Verkeer over verlaging van de snelheid op delen van de snelwegen die de provincie doorkruisen. Provinciale Staten willen dat de snelheid naar 80 km/uur gaat in en nabij woongebieden.Dat is woensdag besloten in de Statenvergadering. Het verlagen van de snelheid op delen van de A1, A2, A12, A15, A30, A50 en A73 heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden, zo verwachten de Staten. Na een jaar moet gecontroleerd worden of het instellen van 80 km-zones niet meer filevorming veroorzaakt, zoals de afgelopen maanden volgens de VerkeersInformatieDienst is gebleken uit proeven in de Randstad.

Bron:  Telegraaf