Gemeenten gewaarschuwd voor gevaren klapdrempelx

De minister van V&W heeft wegbeheerders middels een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewaarschuwd voor de gevaren van dynamische verkeersdrempels voor motorrijders bij onjuiste afstelling en de kans op claims. Zo ver als een verbod wil de minister niet gaan. Dit tot teleurstelling van de Motorrijders Actie Groep MAG, die in het antwoord van de minister overigens wel het begin van het einde van de klapdrempel ziet.De klapdrempel is in normale toestand verzonken in het wegdek.

Weggebruikers die zich houden aan de maximumsnelheid passeren de drempel ongehinderd. De drempel wordt echter geactiveerd wanneer een voertuig met te hoge snelheid de sensoren in het wegdek passeert op vijftig meter voor de drempel. Dan komen twee stalen balken omhoog. Sinds de introductie in 2000 zijn inmiddels dynamische drempels geplaatst in Uithuizermeeden, Tholen, De Kiel (Drenthe) en op Terschelling.De klapdrempel is van meet af aan omstreden, vooral onder motorrijders. In 2001 werd mede op verzoek van de MAG en onder toeziend oog van het CROW een test uitgevoerd bij de drempel in Tholen. Hieruit bleek een verhoogde kans op valpartijen en zichtbare schade aan de velgen. Sindsdien zijn in Tholen de sensoren anders afgesteld en detecteren ze geen motorrijders meer. Leverancier Vialis bleek echter niet bereid om ook bij de overige drempels de sensoren uit te schakelen voor motorrijders.Volgens woordvoerder Wim Taal heeft de MAG alle wegen bewandeld. "Gesprekken met wegbeheerders haalden niets uit. Vandaar dat we nu de mening van de minister hebben gevraagd. Ook omdat niet duidelijk was of de klapdrempel wettelijk wel is toegestaan."
Daarover bestaat nu dus wel zekerheid. De minister heeft de MAG laten weten dat de drempel is toegestaan. Een verbod is dus niet nodig. Wel erkent de minister dat de klapdrempel voor motorrijders problemen kan opleveren en wijst daarbij op artikel 5 uit de Wegenverkeerswet. Kort gezegd komt het er op neer dat het een ieder is verboden om gevaar op de weg te veroorzaken. Het verbod richt zich tevens tot de wegbeheerder en betreft ook de inrichting van de weg. Wegbeheerders die hun dynamische drempels verkeerd afstellen, lopen dus de kans met schadeclaims te worden geconfronteerd.Taal had gehoopt op een verbod, maar is niet geheel ontevreden. "Gemeenten zullen de waarschuwing van de minister wel serieus nemen. We zijn hier overigens nog niet klaar mee en kijken of we verder komen we via de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, die we ook hebben benaderd."Volgens Vialis tonen praktijkmetingen aan dat de beweegbare drempel zeer effectief is. Bij alle geplaatste drempels is vastgesteld dat het aantal jakkeraars binnen enkele weken terugliep tot minder dan vijf procent. Voorts wijst het bedrijf erop dat nog geen schade door klapdrempels is gemeld, dus ook niet door motorrijders.Niettemin lijkt de klapdrempel geen groot succes. Zo zijn van de slechts vier geplaatste drempels (allen in landelijk gebied) twee alweer buitenwerking gesteld wegens klachten van omwonenden. De betonnen behuizing van de drempels blijkt geluidstrillingen te versterken. Vooral bij de passage van vrachtwagens werd dit klankkasteffect omwonenden te veel.

Bron:  Verkeerskunde

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram